Zarządzenia

 

Lp. Numer zarządzenia  Data wydania  W sprawie PDF Załączniki
1. Zarządzenie Nr 1/2020 07.01.2020 r. Upoważnienie Sekretarza Gminy Inowłódz do prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy  pdf icon -
2. Zarządzenie Nr 2/2020 09.01.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon -
3. Zarządzenie Nr 3/2020 10.01.2020 r. Udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Mizerskiej - Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz pdf icon -
4. Zarządzenie Nr 4/2020 27.01.2020 r. Odwołania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pdf icon -
5. Zarządzenie Nr 5/2020 27.01.2020 r. Powołania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pdf icon -
6. Zarządzenie Nr 6/2020 31.01.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon -
7. Zarządzenie Nr 7/2020 31.01.2020 r. Zmiany Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu pdf icon -
8. Zarządzenie Nr 8/2020 07.02.2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu pdf icon pdficon
docicon
docicondocicondocicondocicon
9. Zarządzenie Nr 9/2020 21.02.2020 r. Powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz pdf icon  -
10. Zarządzenie Nr 10/2020 27.02.2020 r. Ogłoszenia naboru na wolne stanowisku urzędnicze tj. ds. ochrony środowiska pdf icon pdficon
pdficon
pdficon
11. Zarządzenie Nr 11/2020   -
12. Zarządzenie Nr 12/2020 28.02.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon
13. Zarządzenie Nr 13/2020  02.03.2020 r. Zatwierdzenia programów komputerowych stosowanych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Inowłódz pdf icon
-
14. Zarządzenie Nr 14/2020 05.03.2020 r. Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu. pdf icon  
15.
16. Zarządzenie Nr 16/2020  12.03.2020 r  Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  pdf icon

Podkategorie