Tel. 44 710 12 34

Osoby zatrudnione w Referacie Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego:

Urszula Wieszkowska - Kierownik Referatu, wew. 18
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Buczyńska - Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, wew. 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dominika Przybyłowska - Podinspektor ds. ochrony środowiska, wew. 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lp. Karta Usługi Dokumenty
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenów nie będących własnością osób fizycznych lub na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
3. Rozgraniczenie nieruchomości
4. Ugoda dotyczący zmiany stanu wody na gruntach
5. Zawarcie umowy dzierżawy
6. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
7. Umorzenie zaległości, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności zobowiązań
8. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu -
9. Decyzja o warunkach zabudowy
10. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
11. Dokonanie podziału
12. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - uwagi do aktu
13. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
14. Zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych / Zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte
15. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej sposoby
16. Ustalanie numeracji porządkowej nieruchomości
17. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnoście zamiaru usunięcia drzew/krzewów
18. Sprostowanie Aktu własności ziemi
19. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenów będących własnością osób fizycznych
20. Wydanie odpisu lub poświadczonej kopii dokumentu z akt