Tel. 44 710 12 34

Osoby zatrudnione w Referacie Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego:

Urszula Wieszkowska - Kierownik Referatu, wew. 18
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Buczyńska - Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, wew. 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dominika Przybyłowska - Podinspektor ds. ochrony środowiska, wew. 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lp. Karta Usługi Dokumenty
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usuwanie i unieszkodliwanie wyrobów zawierających azbest
3. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenów nie będących własnością osób fizycznych lub na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenów będących własnością osób fizycznych
5. Rozgraniczenie nieruchomości
6. Zatwierdzenie ugody o zmianie stanu wody na gruncie
7. Zawarcie umowy dzierżawy
8. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego
9. Umorzenie zaległości, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności zobowiązań
10. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu -
11. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
12. Decyzja o warunkach zabudowy
13. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14. Dokonanie podziału
15. Rozgraniczenie nieruchomości
16. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
17. Zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych / Zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte
18. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej sposoby
19. Ustalanie numeracji porządkowej nieruchomości