W oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od stycznia 2016 roku na terenie samorządów w całej Polsce zaczęły funkcjonować PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Punkt taki został również utworzony na terenie Gminy Inowłódz przy współpracy ze starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

 • osoby w wieku do 26 lat lub osoby, które ukończyły 65 lat;
 • kombatanci lub weterani;
 • osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny;
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej.

JAKĄ POMOC MOŻESZ UZYSKAĆ:

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
 • informacja o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.

POMOC W ZAKRESIE:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw karnych;
 • spraw cywilnych;
 • spraw administracyjnych;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego.

Pomoc prawna nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

 

KTO UDZIELA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Inowłódz prowadzony jest przez Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Amarowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów, a w przypadku ich nieobecności przez ich zastępców, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art.11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Gminy Inowłódz

ul. Spalska 2

czynny od poniedziałku do piątku

w godz. od 13.00 do 17.00