Rada Miejska w Inowłodzu

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja 

Bernaciak Michał

Radny, Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Cieślik Katarzyna

Radna

Fuks Agnieszka

Radna, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

Gawęda Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Jaciubek Anna

Radna

Kacprzak Lidia

Radna, Wiceprzewodnicząca Rady Rady Miejskiej w Inowłodzu

Kęsy Beata

Radna, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Korzeniewska Ewa

Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Kupis Teresa Radna

Matusiak Henryk

Radny

Pardej Tadeusz

Radny

Pawełoszek Katarzyna

Radna, Wiceprzewodnicząca Rady Rady Miejskiej w Inowłodzu

Pawlik Katarzyna

Radna

Rodakowski Roman

Radny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu

Tomasik Alina

Radna

 

Uprzejmie informuje, że Pan Roman Rodakowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00.

 

Komisje Rady Miejskiej
w Inowłodzu

Radni naszej gminy działają w kilku komisjach, których celem jest nadzór nad prawidłowością działania organów samorządowych w ważnych dla naszych mieszkańców dziedzinach. Komisje zajmują się sprawami zarówno finansowymi i gospodarczymi jak również, problemamiu oświaty, zdrowia, kultury, sportu i innymi.

Lp. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja
Komisja Rewizyjna   
1. Fuks Agnieszka Członek
2. Kęsy Beata Członek
3. Korzeniewska Ewa Przewodnicząca
4. Matusiak Henryk Członek
5. Pardej Tadeusz Członek
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
1. Bernaciak Michał Członek
2. Cieślik Katarzyna Członek
3. Gawęda Piotr Przewodniczący
4. Matusiak Henryk Członek
5. Pawełoszek Katarzyna Zastępca Przewodniczącego
6. Pawlik Katarzyna Członek
7. Rodakowski Roman Członek
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
1. Bernaciak Michał Członek
2. Fuks Agnieszka Przewodnicząca
3. Jaciubek Anna Członek
4. Kacprzak Lidia Członek
5. Pawełoszek Katarzyna Członek
6. Pawlik Katarzyna Członek
7. Tomasik Alina Zastępca Przewodniczącego
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
1. Bernaciak Michał Przewodniczący
2. Cieślik Katarzyna Członek
3. Gawęda Piotr Członek
4. Jaciubek Anna Członek
5. Kacprzak Lidia Zastępca Przewodniczącego
6. Kęsy Beata Członek
7. Korzeniewska Ewa Członek
8. Pardej Tadeusz Członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Cieślik Katarzyna Zastępca Przewodniczącego
2. Fuks Agnieszka Członek
3. Kęsy Beata Przewodnicząca
4. Pardej Tadeusz Członek
5. Tomasik Alina Członek