Rada Miejska w Inowłodzu

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja 

Bilska Jolanta

Radna

Drużdż Monika

Radna

Gawęda Piotr

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu

Kamiński Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Inowłodzu

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Łon Arkadiusz

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kupis Teresa Radna

Niemiec Zbigniew

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Olas Mirosława

Radna

Pawłowski Robert 

Radny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu

Rodakowski Roman

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Rozwadowski Sławomir

Radny

Wilkowiecki Janusz

Radny

 

Uprzejmie informuje, że Pan Robert Pawłowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00.

 

Komisje Rady Miejskiej
w Inowłodzu

Radni naszej gminy działają w kilku komisjach, których celem jest nadzór nad prawidłowością działania organów samorządowych w ważnych dla naszych mieszkańców dziedzinach. Komisje zajmują się sprawami zarówno finansowymi i gospodarczymi jak również, problemamiu oświaty, zdrowia, kultury, sportu i innymi.

Lp. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja
Komisja Rewizyjna   
1. Łon Arkadiusz Przewodniczący Komisji
2. Dróżdż Monika Członek
3. Niemiec Zbigniew Członek
4. Rozwadowski Sławomir Członek
5. Wilkowiecki Janusz Członek
Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej   
1. Leszczyński Marek Przewodniczący Komisji
2. Gawęda Piotr Członek
3. Kamiński Piotr Członek
4. Pawłowski Robert Członek
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
1. Rodakowski Roman Przewodniczący Komisji
2. Bilska Jolanta Członek
3. Korzeniewska Ewa Członek
4. Krotosz Piotr Członek
5. Olas Mirosława Członek
6. Wilkowiecki Janusz Członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych
1. Niemiec Zbigniew Przewodniczący Komisji
2. Drużdż Monika Członek
3. Gawęda Piotr Członek
4. Kupis Teresa Członek
5. Olas Mirosława Członek
Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska
1. Kamiński Piotr Przewodniczący Komisji
2. Korzeniewska Ewa Członek
3. Kupis Teresa Członek
4. Leszczyński Marek Członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Krotosz Piotr Przewodniczący Komisji
2. Bilska Jolanta Członek
3. Łon Arkadiusz Członek
4. Rodakowski Roman Członek
5. Rozwadowski Sławomir Członek