Lp. Nazwa podmiotu Data wydania decyzji Czas trwania decyzji Znak sprawy Data cofnięcia zezwolenia Stacja zlewna
1. WC Serwis Łódź, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 22.02.2013 r. 10 lat 7062.2.2013   Zakościele
2. Toi Toi Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 27.04.2017 r. 10 lat 7062.1.2013 Zakościele
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 5.09.2013 r. 10 lat 702.3.2013 25.02.2022 r. Zakościele
4. FUT "Marex" Marek Jóźwik, Olszowice 9, 97-217 Lubochnia 15.11.2013 r. 10 lat 7062.6.2013   Zakościele
5. FHU "AGOS" Adam Goska, Jakubów 23, 97-217 Lubochnia 11.02.2014 r. 10 lat 7062.3.2014   Zakościele
6. FHU "Dud-Kar" Karol Dudeńko, Żądłowice 23, 97-215 Inowłódz 30.01.2014 r. 10 lat 7062.2.2014   Zakościele
7. FHU "ISZAS" Ireneusz Knap, ul. Reymonta 11, 97-225 Ujazd 30.01.2014 r. 10 lat 7062.1.2014   Zakościele
8. WC Serwis Łódź, ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź 16.02.2014 r. 10 lat RGK.6233.03.2016   Zakościele
9. FHU "Woj-Pol" Wojciech Ogórek, Zawada 387, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 4.02.2016 r. 10 lat RGK.6233.01.2016   Zakościele
10. WC Serwis Łódź, ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź 14.05.2021 r. 10 lat RN.6233.2.2021   Zakościele