2008

Zarządzenie Nr 42/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

 

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 171 387,06 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 910 700 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 260 687,06 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_42_2008.PDF)Zarządzenie Nr 42/2008Małgorzata Mierzwa68 kB1522015-06-29 11:11

Zarządzenie Nr 41/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 6 917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 626 429,06 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 235 191 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 391 238,06 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 6 917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 335 537,06 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 963 250 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 372 287,06 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_41_2008.PDF)Zarządzenie Nr 41/2008Małgorzata Mierzwa64 kB1512015-06-29 11:09

Zarządzenie Nr 40/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 listopada 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 14 139,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 633 346,06 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 235 191 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 398 155,06 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 14 139,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 342 454,06 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 963 250 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 379 204,06 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_40_2008.PDF)Zarządzenie Nr 40/2008Małgorzata Mierzwa114 kB1622015-06-29 11:08

Zarządzenie Nr 39/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 27 października 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 7 504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 560 795,65 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 235 191 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 325 604,65 zł

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 7 504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 269 903,65 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 011 500 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 258 403,65 zł

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Inowłodz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_39_2008_pdf1.pdf)Zarządzenie Nr 39/2008Małgorzata Mierzwa110 kB1612015-06-29 11:07

Zarządzenie  Nr 38/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 20 października 2008 r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

§1. Powołuje komisję inwentaryzacyjną w celu ustalenia mienia Urzędu Gminy Inowłódz

w następującym składzie osobowym:

1/ Kazimierz Grygiel          - przewodniczący

2/ Janina Gostyńska         - członek

3/ Tomasz Pawlik             - członek

§2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od dnia 29 października 2008 r do dnia 15 stycznia 2009r

§3.Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r

§4. Powołuje się zespół spisowy do przeprowadzenia spisu:

Elżbieta Kośka

Janina Kamińska

Małgorzata Warczyk

Ewa Kwaśkiewicz-Tomasik

Krzysztof Żegota

Renata Dąbrowicz

Zbigniew Ośniecki

Ewelina Bąk

Ewa Szymańczyk

§5. W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji upoważnia się komisję inwentaryzacyjną do powołania poszczególnych zespołów spisowych spośród w/w osób.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Inowłódz.

§7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_38_2008.pdf)Zarządzenie Nr 38/2008Małgorzata Mierzwa196 kB1422015-06-29 11:06

Zarządzenie  Nr 37/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 października 2008 r

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Inowłódz

 

Na podstawie :

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1997 z Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz.1317 z późn. zm).

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

7. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych"(Dz.Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13).

§ 1. Ustalam zasady gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_37_2008_pdf.pdf)Zarządzenie Nr 37/2008Małgorzata Mierzwa177 kB1522015-06-29 11:04

Zarządzenie Nr 36/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 października 2008 r

w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Inowłódz

 

 

Na podstawie :

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

    2. Ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007 r Dz.U. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),

   3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998 r. Nr  129 poz. 858 ze zm.),

  4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeksu Pracy (tekst jednolity z 23 grudnia 1997r. Dz.U. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

§ 1. Ustalam zasady gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_36_2008.pdf)Zarządzenie nr 36/2008Małgorzata Mierzwa83 kB1542015-06-29 11:03

Zarządzenie Nr 35/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 października 2008 r

w sprawie ustalenia zasad obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Inowłódz

 

Na podstawie :

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm.),

3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319; z późn. zm.),

6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r Nr 97, poz 970 z późn. zm.),

7. Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych" (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13),

8. Innych aktów prawnych, na które powołuje się instrukcja w zakresie omawianych zagadnień.

§ 1. Ustalam zasady obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_35_2008.pdf)Zarządzenie Nr 35/2008Małgorzata Mierzwa180 kB1712015-06-29 11:01

Zarządzenie Nr 34/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 6 października 2008 r

w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w  Urzędu Gminy Inowłódz

 

Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz 1505 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Instrukcję określającą zasady przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich merytorycznie odpowiedzialnych pracowników z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Inowłódz

Mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_34_2008.pdf)Zarządzenie Nr 34/2008Małgorzata Mierzwa80 kB1502015-06-29 11:00

Zarządzenie Nr 33/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 września 2008 r

 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam zasady prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_Nr_33_2008.pdf)Zarządzenie Nr 33/2008Małgorzata Mierzwa338 kB1562015-06-29 10:59