2008

Zarządzenie Nr 42/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

 

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 171 387,06 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 910 700 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 260 687,06 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_42_2008.PDF)Zarządzenie Nr 42/2008Małgorzata Mierzwa68 kB712015-06-29 11:11

Zarządzenie Nr 41/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 6 917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 626 429,06 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 235 191 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 391 238,06 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 6 917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 335 537,06 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 963 250 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 372 287,06 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_41_2008.PDF)Zarządzenie Nr 41/2008Małgorzata Mierzwa64 kB702015-06-29 11:09

Zarządzenie Nr 40/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 listopada 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 14 139,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 633 346,06 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 235 191 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 398 155,06 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 14 139,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 342 454,06 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 963 250 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 379 204,06 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_40_2008.PDF)Zarządzenie Nr 40/2008Małgorzata Mierzwa114 kB682015-06-29 11:08

Zarządzenie Nr 39/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 27 października 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 7 504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 560 795,65 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 235 191 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 325 604,65 zł

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 7 504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 269 903,65 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 011 500 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 258 403,65 zł

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Inowłodz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_39_2008_pdf1.pdf)Zarządzenie Nr 39/2008Małgorzata Mierzwa110 kB712015-06-29 11:07

Zarządzenie  Nr 38/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 20 października 2008 r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

§1. Powołuje komisję inwentaryzacyjną w celu ustalenia mienia Urzędu Gminy Inowłódz

w następującym składzie osobowym:

1/ Kazimierz Grygiel          - przewodniczący

2/ Janina Gostyńska         - członek

3/ Tomasz Pawlik             - członek

§2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od dnia 29 października 2008 r do dnia 15 stycznia 2009r

§3.Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r

§4. Powołuje się zespół spisowy do przeprowadzenia spisu:

Elżbieta Kośka

Janina Kamińska

Małgorzata Warczyk

Ewa Kwaśkiewicz-Tomasik

Krzysztof Żegota

Renata Dąbrowicz

Zbigniew Ośniecki

Ewelina Bąk

Ewa Szymańczyk

§5. W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji upoważnia się komisję inwentaryzacyjną do powołania poszczególnych zespołów spisowych spośród w/w osób.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Inowłódz.

§7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_38_2008.pdf)Zarządzenie Nr 38/2008Małgorzata Mierzwa196 kB662015-06-29 11:06

Zarządzenie  Nr 37/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 października 2008 r

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Inowłódz

 

Na podstawie :

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1997 z Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz.1317 z późn. zm).

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

7. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych"(Dz.Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13).

§ 1. Ustalam zasady gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_37_2008_pdf.pdf)Zarządzenie Nr 37/2008Małgorzata Mierzwa177 kB692015-06-29 11:04

Zarządzenie Nr 36/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 października 2008 r

w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Inowłódz

 

 

Na podstawie :

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

    2. Ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007 r Dz.U. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),

   3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998 r. Nr  129 poz. 858 ze zm.),

  4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeksu Pracy (tekst jednolity z 23 grudnia 1997r. Dz.U. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

§ 1. Ustalam zasady gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_36_2008.pdf)Zarządzenie nr 36/2008Małgorzata Mierzwa83 kB722015-06-29 11:03

Zarządzenie Nr 35/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 października 2008 r

w sprawie ustalenia zasad obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Inowłódz

 

Na podstawie :

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm.),

3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319; z późn. zm.),

6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r Nr 97, poz 970 z późn. zm.),

7. Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych" (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13),

8. Innych aktów prawnych, na które powołuje się instrukcja w zakresie omawianych zagadnień.

§ 1. Ustalam zasady obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_35_2008.pdf)Zarządzenie Nr 35/2008Małgorzata Mierzwa180 kB662015-06-29 11:01

Zarządzenie Nr 34/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 6 października 2008 r

w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w  Urzędu Gminy Inowłódz

 

Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz 1505 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Instrukcję określającą zasady przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich merytorycznie odpowiedzialnych pracowników z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Inowłódz

Mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_34_2008.pdf)Zarządzenie Nr 34/2008Małgorzata Mierzwa80 kB662015-06-29 11:00

Zarządzenie Nr 33/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 września 2008 r

 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam zasady prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_Nr_33_2008.pdf)Zarządzenie Nr 33/2008Małgorzata Mierzwa338 kB702015-06-29 10:59

Zarządzenie Nr 32/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 września 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 15 578 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 002 421,65 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 826 969 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 175 452,65 zł

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r o kwotę 15 578 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 144 399,65 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 964 500 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 179 899,65 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                            Wójt Gminy Inowłódz

                                                                                                                            mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Załączniki_do_zarządzenia_nr_32.pdf)Zarządzenie Nr 32/2008Małgorzata Mierzwa74 kB442015-06-29 10:57

Zarządzenie Nr 31/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji do opracowania koncepcji  funkcjonowania  instytucji  kultury oraz modelu  organizowania  życia kulturalnego w Gminie Inowłódz .

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z  2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., Nr 102  poz.1055, Nr 116  poz.1203, nr 167, poz.1759; z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128 , Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/,   zarządzam co następuje:

§1.Powołuję Społeczną Komisję  do opracowania koncepcji funkcjonowania instytucji kultury oraz  modelu organizowania życia  kulturalnego w Gminie Inowłódz,                     w następującym składzie:

Marek  Leszczyński                            -radny  Rady Gminy    

Marian  Seliga                                     -radny  Rady Gminy

Barbara Dziubałtowska-Chachuła         -radna Rady Gminy

Barbara  Maciejczyk                           - kierownik Gminnego Ośrodka Kultury

Barbara  Klatka                                   -dyr. SP w Brzustowie

Jolanta  Łon                                        -dyr. SP w Inowłodzu

Zbigniew  Godlewski                           -dyr. SP w Królowej Woli

Małgorzata Tabor                                -dyr. Gimnazjum w Inowłodzu

Anna  Szczepaniak                             -specjalistka w dziedzinie mediów

Jarosław  Luteracki                             -artysta plastyk

Marcin  Kubicz                                    -sekretarz Gminy

§2.Zespół, opracuje  materiał  obejmujący udokumentowaną analizę stanu dotychczasowego  wraz z oceną  efektywności funkcjonowania instytucji kultury oraz przedstawi koncepcję funkcjonowania instytucji kultury oraz model organizowania życia kulturalnego  w Gminie Inowłódz.

 

§3.Zespół przedstawi materiał przygotowany zgodnie z §2, w terminie do 15 listopada 2008 r.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_31_2008.PDF)Zarządzenie Nr 31/2008Małgorzata Mierzwa558 kB412015-06-29 10:56

Zarządzenie Nr 30/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 29 sierpnia 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                             Wójt Gminy Inowłódz

                                                                                                            mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_30_2008.pdf)Zarządzenie nr 30/2008Małgorzata Mierzwa46 kB422015-06-29 10:54

Zarządzenie Nr 29/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128 , Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/, zarządzam co następuje:

§1. 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Inowłodzu treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008r.

§2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany zarządzeniem Nr 17/2008 z dnia 15 maja 2008 roku

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_29_2008.pdf)Zarządzenie nr 29/2008Małgorzata Mierzwa439 kB412015-06-29 10:36
Pobierz plik (Zalacznik_zarz_29_2008.pdf)Załącznik do zarządzenia nr 29/2008Małgorzata Mierzwa300 kB392015-06-29 10:37

Zarządzenie Nr 28/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 27 sierpnia 2008 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008r

         Na podstawie  art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§1.Przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Informacji o przebiegu wykonania budżetu  za pierwsze półrocze 2008 rok zawierającego zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowłódz w szczegółowości  nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowegoza pierwsze półrocze 2008 r Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

 

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Wójt Gminy Inowłódz

                                                                                                         mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_28_2008.pdf)Zarządzenie nr 28/2008Małgorzata Mierzwa222 kB392015-06-29 10:28

ZARZĄDZENIE NR 27/2008

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku

„Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Inowłódz".

         Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590) oraz Zarządzenia Nr 2/08 z dnia 17 stycznia 2008r. Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Tomaszowskiego-Starosty Tomaszowskiego w sprawie opracowania gminnych planów reagowania kryzysowego zarządza się co następuje:

 

§ 1

         Wprowadza się do użytku „Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Inowłódz" określający rolę, miejsce i zadania administracji samorządowej  oraz innych instytucji  w czasie realizacji przedsięwzięć reagowania kryzysowego.

 

§ 2

Opracowany „Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Inowłódz" podlega uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Tomaszowskiego za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w terminie do 22 sierpnia 2008 roku.

§ 3

Aktualizację „Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Inowłódz"  dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata oraz każdorazowo po zakończeniu działań reagowania kryzysowego, na podstawie doświadczeń  i wniosków wynikających z tych działań.

Nadzór nad procesem aktualizacji „Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Inowłódz" powierzam osobie odpowiedzialnej w gminie.

§ 4

Zobowiązuję osoby i instytucje wymienione w planie do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń i ćwiczeń niezbędnych do wdrożenia „Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Inowłódz". 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Inowłódz nr 4/2000 z dnia 11 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego Planu Reagowania".

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

               Wójt Gminy Inowłódz

   mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_27_2008.PDF)Zarządzenie nr 27/2008Małgorzata Mierzwa388 kB422015-06-29 10:27

Zarządzenie Nr 26/2008

Wójta Gminy Inowłódz z dnia - 31 lipca 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Inowłódz.

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami w związku z Zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 24 marca 2006r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Inowłodzu zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Powołuje się komisje rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Obsługi kasowej,inwentaryzacji i podatku VAT w następującym składzie :.

1)Cezary Krawczyk- Wójt Gminy- Przewodniczący Komisji

2)Marcin Kubicz- Sekretarz Gminy- członek Komisji

3)Katarzyna Koch- Skarbnik Gminy- członek Komisji

4)Elżbieta Kośka- inspektor ds. zatr.i kadr- Sekretarz Komisji

§2.Powołuje się komisje rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

1. Cezary Krawczyk            - Wójt Gminy           - Przewodniczący Komisji

2. Marcin Kubicz                - Sekretarz Gminy    - członek Komisji

3. Katarzyna Koch             - Skarbnik Gminy      -  członek Komisji

 

§ 3.  Ogłasza się nabór na stanowisko ds. Obsługi kasowej, inwentaryzacji i podatku VAT - Referat Finansowy

 

§ 4. Ogłasza się nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

§5. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu
o naborze, stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy 
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_26_2008.pdf)Zarządzenie Nr 26/2008Małgorzata Mierzwa389 kB542015-06-29 10:24
Pobierz plik (Zalacznik_1_26_2008.pdf)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2008Małgorzata Mierzwa81 kB482015-06-29 10:24
Pobierz plik (Zalacznik_2_26_2008.pdf)Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2008Małgorzata Mierzwa94 kB502015-06-29 10:25

Zarządzenie Nr 25/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 25 lipca 2008 r

  w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększa się z plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 9 602 573,65 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 535 600 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 066 973,65 zł.

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 016 849,65 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 094 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 8 922 849,65 zł.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy Inowłódz

Cezary Krawczyk

         

Załącznik nr 1

           

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

     

zadania zlecone

   

852

   

Pomoc społeczna

2 095,00  

0,00  

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe

2 095,00  

0,00  

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

2 095,00  

 
     

RAZEM

2 095,00  

0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Załącznik nr 2

 
           

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

     

zadania zlecone

   

852

   

Pomoc społeczna

2 095,00  

0,00  

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 095,00  

0,00  

   

3110

Świadczenia społeczne

2 095,00  

 
     

Razem zadania zlecone

2 095,00  

0,00  

     

zadania własne

   

750

   

Administracja publiczna

2 000,00  

2 000,00  

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00  

2 000,00  

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

2 000,00  

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00  

 

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00  

3 000,00  

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3 000,00  

3 000,00  

   

4300

zakup usług pozostałych

 

3 000,00  

   

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00  

 

801

   

Oświata i wychowanie

2 000,00  

2 000,00  

 

80101

 

Szkoły podstawowre

2 000,00  

1 000,00  

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

1 000,00  

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00  

 
 

80103

 

Oddziały przedszkone w szkolach podstawowych

0,00  

1 000,00  

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

500,00  

   

4300

zakup usług pozostałych

 

500,00  

852

   

Pomoc społeczna

1 370,00  

1 370,00  

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 370,00  

1 370,00  

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

300,00  

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

770,00  

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

300,00  

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

1 370,00  

 
     

Razem zadania własne

8 370,00  

8 370,00  

     

RAZEM

10 465,00  

8 370,00  

       

2 095,00  

 
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie_25.pdf)Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetowychMałgorzata Mierzwa53 kB552015-06-29 10:22

Zarządzenie Nr 24/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie powołania gminnej komisji ds.szacowania szkód w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych  zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i otworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie Gminy Inowłódz

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 212/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie powołania gminnych komisji ds.szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską  niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa łódzkiego, zarządza się, co następuje:

 

§1.Powołuje się gminną komisje ds.szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach  specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach , na których szkody zostały spowodowane klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych , wymarzniecia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego  wyładowaniem atmosferycznym  lub osuwisk ziemi oraz opiniowania wniosków kredytowych.

 

§2.W skład komisji  wchodzi:

1.Janina Gostyńska - Przewodnicząca Komisji - Urząd Gminy Inowłódz

2.Tadeusz Piekarski - Z-ca Przewodniczącego Komisji  - Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego WODR w Tomaszowie Maz.

3.Ryszard Maciejczyk -  członek Komisji delegat - do Walnego Zgromadzenia

Łódzkiej Izby Rolniczej

4.Ewa Kwaśkiewicz-Tomasik -członek Komisji -Urząd Gminy Inowłódz

5.Janina Kamińska - członek Komisji -Urząd Gminy Inowłódz

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzadzenie24.PDF)Zarządzenie 24/2008Małgorzata Mierzwa380 kB462015-06-29 10:20

ZARZĄDZENIE NR 23/2008

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 36a, ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292) zarządzam:

§ 1. Przedłużyć Pani Barbarze Klatka okres powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie na okres 5 lat tj. od 01.07.2008 r. do 30.06. 2013 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz 

mgr Cezary Krawczyk  

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie_23.pdf)Zarządzenie Nr 23 2008Małgorzata Mierzwa343 kB422015-06-29 10:18

Zarządzenie Nr 22/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 20 czerwca 2008r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Inowłódz.

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami w związku z Zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 24 marca 2006r.w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Inowłodzu zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy w następującym składzie:

1. Cezary Krawczyk               - Wójt Gminy                    - Przewodniczący Komisji

2. Marcin Kubicz                     - Sekretarz Gminy              - członek Komisji

3. Elżbieta Kośka                    - inspektor ds. zatr.i kadr    - Sekretarz Komisji

§ 2. Ogłasza się nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy.

§ 3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_22_2008.pdf)Zarządzenie Nr 22 2008Małgorzata Mierzwa70 kB512015-06-29 10:16

Zarządzenie Nr 18/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 maja 2008r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Inowłódz

 

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 ze zmianami w związku z Zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 24 marca 2006r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Inowłodzu zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisje rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Informacji i obsługi interesantów w następującym składzie:

1. Cezary Krawczyk            - Wójt Gminy                    - Przewodniczący Komisji

2. Marcin Kubicz                - Sekretarz Gminy              - członek Komisji

3. Elżbieta Kośka               - inspektor ds. zatr. i kadr   - Sekretarz Komisji

4. Dorota Lisicka                - Kierownik Referatu           - członek Komisji

5. Kazimierz Grygiel            - Kierownik Referatu           - członek komisji

 

§ 2. Powołuje się komisje rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Ochrony Środowiska w następującym składzie:

1. Cezary Krawczyk            - Wójt Gminy                    - Przewodniczący Komisji

2. Marcin Kubicz                - Sekretarz Gminy             - członek Komisji

3. Elżbieta Kośka               - inspektor ds. zatr. i kadr   - Sekretarz Komisji

4. Janina Gostyńska           - Kierownik Referatu           - członek Komisji

 

§ 3. Ogłasza się nabór na stanowisko ds. Informacji i obsługi interesanta - Referat Koordynowania Projektów Unijnych, Zamówień Publicznych i Promocji

 

§ 4. Ogłasza się nabór na stanowisko ds. Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

§ 5. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_18_2008.pdf)Zarządzenie Nr 18 2008Małgorzata Mierzwa366 kB442015-06-29 10:15

Zarządzenie Nr 17/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128 , Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/, zarządzam co następuje:

§1.1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Inowłodzu o treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02 czerwca 2008r.

§2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany Zarządzeniem Nr 29 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 20 grudnia 2006r. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_17_2008.pdf)Zarządzenie Nr 17_2008Małgorzata Mierzwa354 kB452015-06-29 10:13
Pobierz plik (Załącznik_Zarządzenie_Nr_17_2008.pdf)Załącznik Zarządzenie Nr 17 2008Małgorzata Mierzwa291 kB452015-06-29 10:14

Zarządzenie Nr 15/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. przeglądu na terenie gminy Inowłódz, dokumentowania i upamiętnienia miejsc zbrodni dokonanych przez reżimy okupacyjne - niemiecki i sowiecki - oraz antypolskie formacje zbrojne po 1939 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128 , Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/, zarządzam co następuje:

§1. Powołuję Społeczną Komisję ds. przeglądu na terenie gminy Inowłódz dokumentowania i upamiętnienia miejsc zbrodni dokonanych przez reżimy okupacyjne - niemiecki i sowiecki - oraz antypolskie formacje zbrojne po 1939 r., w następującym składzie:

Barbara Dziubałtowska-Chachuła    - radny Rady Gminy

Marian Seliga                              - radny Rady Gminy

Roman Stasia                             - przewodniczący Rady Kombatantów i Osób represjonowanych przy Staroście Powiatu Tomaszowskiego

Stanisław Pawłowski                    - kustosz Domu Pamięci Leśników i Drzewiarzy w Spale

Dorota Liźniewicz                        - nauczyciel Gimnazjum w Inowłodzu

Kazimierz Rygiel                          - kierownik referatu w Urzędzie Gminy

Tomasz Pawlik                            - inspektor w Urzędzie Gminy

§2. Komisja, w wyniku wizji w terenie, konsultacji z kompetentnymi osobami i instytucjami opracuje Raport wraz z wnioskami o stanie dokumentowania i upamiętniania miejsc zbrodni dokonanych na obywatelach RP z odniesieniem się do symboliki oraz inskrypcji na istniejących tablicach i pomnikach które winny oddawać hołd ofiarom i precyzyjnie, zgodnie z faktami wskazywać autorów zbrodni.

§3. Społeczna Komisja przedstawi Raport zgodnie z §2, w terminie do 30 września 2008 r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_15_2008.pdf)Zarządzenie_Nr_15_2008Małgorzata Mierzwa18 kB412015-06-29 10:12

ZARZĄDZENIE NR 14/2008

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2007 r.

         Na podstawie Wytycznych Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej z dnia 11 lutego 2008 r. oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) postanawia się co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji, którą należy przeprowadzić w okresie od 01.05.2008 r. do 30.06.2008 r. w gminnym magazynie sprzętu obrony cywilnej w składzie:

Przewodniczący:      Grygiel Kazimierz      - Kier. Ref. ds. Obywatelskich i Organizacyjnych

Członkowie:            Ośniecki Zbigniew     - Inspektor

Pawlik Tomasz         - Inspektor

§ 2.

W razie potrzeby na wniosek przewodniczącego komisji jej skład może być zwiększony o dalszych członków.

§ 3.

W/w skład komisji dokona spisu z natury wyposażenia znajdującego się na stanie magazynu obrony cywilnej. W przypadku stwierdzenia całkowitego zużycia sprzętu bądź upływu terminu ważności komisja przygotuje wnioski do wybrakowania określonego sprzętu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie_nr_14_2008.pdf)Zarządzenie nr 14/2008Małgorzata Mierzwa31 kB392015-06-29 10:10

Zarządzenie Nr 13/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

         Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej ,,Gminnym Zespołem"

 

§2.

Pracami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego kieruje wójt.

 

§3.

W skład Gminnego Zespołu wchodzą:

 1. Grygiel Kazimierz - Kierownik Ref. ds. Obywatelskich i Organizacyjnych
 2. Kobalczyk Aleksander - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
 3. Dąbrowicz Renata - Referent
 4. Kośka Elżbieta - Inspektor ds. Zatrudnienia i Kadr
 5. Iskierka Krzysztof - Komendant Gminny OSP
 6. Gmaj Adam - Kierownik Posterunku Policji w Inowłodzu
 7. Kamińska Janina  - Inspektor ds. Budownictwa
 8. Czyż Paweł - Referent
 9. Szczepańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Pawlik Tomasz - Inspektor ds. Drogownictwa
 11. Mrozowski Sławomir - Kierownik Niepublicznego ZOZ w Inowłodzu
 12. Żegota Krzysztof - Gminny Lekarz Weterynarii

 

§4.

Do zadań Gminnego Zespołu należy:

1)ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
2)przygotowanie propozycji działań i przedstawienie wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego,
3)przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
4)opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

 

§ 5.

Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym jest ze środków budżetu gminy.

 

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 31 października 2003 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_13_2008.pdf)Zarządzenie_Nr_13_2008Małgorzata Mierzwa28 kB402015-06-29 10:08

Zarządzenie Nr 12/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 marca 2008 r

w sprawie zmian budżetowych

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz; U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓT GMINY INDWŁODZ

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_12_2008.pdf)Zarządzenie nr 12/2008Małgorzata Mierzwa67 kB402015-06-29 10:07

Zarządzenie Nr 11/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 20 marca 2008 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r

        

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 578, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok zawierającego zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowłódz w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie_nr_11_2008.pdf)Zarządzenie nr 11/2008Małgorzata Mierzwa281 kB402015-06-29 10:06

ZARZĄDZENIE NR 10/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 08.02.2008 r.

w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W związku z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, póz.973) postanawiam, co następuje:

1. Pracodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli osoby zatrudnione do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe użytkują monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy i u których w wyniku badań profilaktycznych stwierdzono potrzebę ich stosowania.

2. Zakup okularów korygujących wzrok może być realizowany poprzez refundację kosztów zakupu poniesionych przez osoby o których mowa w pkt.1

3. Wysokość dofinansowania wynosi 250 zł brutto po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego podpisanego przez lekarza specjalistę oraz faktury VAT.

4. Traci moc zarządzenie nr 48/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie częściowego zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie_nr_10_2008.pdf)Zarządzenie nr 10/2008Małgorzata Mierzwa46 kB382015-06-29 10:05

Zarządzenie Nr 9/2008
Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 26 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i ogłoszenia naboru

na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Inowłódz.

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami w związku z Zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 24 marca 2006r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Inowłodzu zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. promocji i aplikacji programów unijnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy w następującym składzie :.

    1.Cezary Krawczyk- Wójt Gminy- Przewodniczący Komisji

    2.Marcin Kubicz- Sekretarz Gminy- członek Komisji

    3.Elżbieta Kośka- Inspektor ds. zatr. i kadr- Sekretarz Komisji

    4.Dorota Lisicka- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

 

§ 2. Ogłasza się nabór na stanowisko ds. promocji i aplikacji programów unijnych   w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Inowłódz.

§3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
 /-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_9_2008.pdf)Zarządzenie Nr 9/2008Małgorzata Mierzwa423 kB372015-06-29 10:03

Zarządzenie Nr 8/2008

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 19 luty 2008

w sprawie wykonywania uchwały budżetowej Rady Gminy w Inowłodzu

Nr XVI/72/2008 r z dnia 31 stycznia 2008 r

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala układ wykonawczy budżetu Gminy na rok 2008 w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala układ wykonawczy budżetu Gminy na rok 2008 w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_8_2008.pdf)Zarządzenie nr 8 2008Małgorzata Mierzwa182 kB322015-06-29 10:02