Gmina Inowłódz znajduje się w południowo-wschodniej części Powiatu Tomaszowskiego (mazowieckiego) po obu stronach rzeki Pilicy, we wschodniej części woj. łódzkiego, oddalona od miasta Łodzi o ok. 75 km, od Tomaszowa Maz.10 km. Należy do najstarszych gmin tego regionu.
Gmina graniczy:
- z gminą Lubochnia
- z gminą Rzeczyca
- z gminą Poświętne
- z gminą Opoczno
- z gminą Tomaszów Maz.

Gmina Inowłódz zajmuje obszar 97,89 km2 obejmując swą działalnością 10 sołectw, 
Zamieszkuje ją 3 817 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 39,1 osób/km2.

Największe skupisko ludności jest w miejscowościach:
- Brzustów              817 osób
- Inowłódz              760 osób
- Królowa Wola       678 osoby