Gmina Inowłódz znajduje się w południowo-wschodniej części Powiatu Tomaszowskiego (mazowieckiego) po obu stronach rzeki Pilicy,  we  wschodniej części woj. łódzkiego, oddalona od miasta Łodzi o ok. 75 km,  od Tomaszowa Maz.10 km. Należy do najstarszych gmin tego regionu.
Gmina graniczy:
- z gminą Lubochnia
- z gminą Rzeczyca
- z gminą Poświętne
- z gminą Opoczno
- z gminą Tomaszów Maz.

Gmina Inowłódz zajmuje obszar 97,7 km2 obejmując swą działalnością   8 sołectw, 1 wieś.
Zamieszkuje ją 3 965 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 40,1 osób/km2.

Największe skupisko ludności jest w miejscowościach:
- Brzustów              917 osób
- Inowłódz              750 osób
- Królowa Wola       734 osoby