Nr   Przedmiot umowy Kontrahent   Numer umowy  Data zawarcia umowy Wartość umowy (brutto) PLN  SKAN 
 1. Stały nadzór nad oprogramowaniem „SELEWIN” wraz z modułem „RWIN” i „USCWIN”. Jarosław Kustosik „Q100 Computers” 1/2020 02.01.20

547,35
m-cznie

pdf icon
 2. Wywożenie i oczyszczanie ścieków bytowych do oczyszczalni Zakościele, wywóz ścieków bytowych z konewki, Inowłódza, oczyszczalni w Spale.

F.U.H „MAREX” Marek Jóźwik

2/2020 02.01.20 Wg umowy
 3. Oprogramowanie KSZOB, WOD WIN. INFOSERWIS Irena Łaska 3/2020 02.01.20

2.103,30

pdf icon
 4. Serwis programu PŁATNIK.

INFOSERWIS Irena Łaska

4/2020 02.01.20 1.033,20 pdf icon
 5. Konserwacja systemu komputerowego WODNIK. INFOSERWIS Irena Łaska 5/2020 02.01.20 861,00 pdf icon
 6. Dostawa aktualizacji oraz instalacja i serwis oprogramowania GOMIG. INFOSERWIS Irena Łaska 6/2020 02.01.20 1.230,00 pdf icon
 7. Oprogramowanie Integracja GOMG -KSZOB, UPK.

INFOSERWIS Irena Łaska

7/2020
02.01.20 2.915,00
pdf icon
 8. Oprogramowanie: PŁACE, PODATKI, JGU, KSZOB, BUDŻET, ŚRODKI TRWAŁE, DZIERŻAWY, POWIADOMIENIA, CZYNSZE, KASA, REJESTR VAT, BO ADMIN.  INFOSERWIS Irena Łaska 8/2020 02.01.20 24.169,50 pdf icon
 9. Powierzenie przetwarzania danych w zakresie i w celu przewidzianym w umowie.

INFOSERWIS Irena Łaska

9/2020 02.01.20 - pdf icon
10.

Pobór i badanie próbek wody uzdatnionej,
Pobór i badanie próbek wody surowej.

SGS Polska S. A.

10/2020
02.01.20 Wg umowy pdf icon
11.

Pobór i badanie próbek wody surowej,
Pobór i badanie próbek wody oczyszczonych.

SGS Polska S. A. 11/2020 02.01.20 Wg umowy pdf icon
12. Roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej w Konewce.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. Z o.o.

12/2020 14.01.20 1.991.362,37 pdf icon
13. Świadczenie usług psychologa. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ANIMA 13/2020 14.01.20 600,00 pdf icon
14. Udostępnienie systemu informatycznego do obsługi Biura Rady.

TECH 5 Witold Święch

14/2020 15.02.20 2.388,00 pdf icon
15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu dróg gminnych w miejscowościach Inowłódz, Zakościele, Liciążna, Żądłowice.

Zakład Budowlany „BETA”

Wojciech Jaśkiewicz

15/2020 03.02.20 97.170,00 pdf icon
16. Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Sołtysówki „ w Spale zakup, transport, wniesienie, zamontowanie sprzętu multimedialnego zgodnie z umową.

DESICO Sp. z o. o.

16/2020 03.02.20 37.392,00 pdf icon
17. Opracowanie miejscowego planu z uwzględnieniem ustaleń zawartych w art. 10 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

IMPET Tomasz Plich

17/2020 03.02.20 30.750,00 pdf icon
18. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Inowłódz- rejon kopalni piasku.

BUDPLAN Sp. z o.o.

18/2020 03.02.20 14.747,00 pdf icon
19.  

19/2020
20. Oprogramowanie PODATKI.

INFOSERWIS Irena Łaska

20/2020 04.02.20 1.217,70 pdf icon
21. Wykonanie jezdni z kostki betonowej – przebudowa drogi gminnej w Spale.

P.P.H.U. Sebastian Śliwiński

21/2020 07.02.20 71.999,99  
22.
23. Dostawa piasku w przypadku wystąpienia na terenie Gminy Inowłódz sytuacji: kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej. GRAPIST Krzysztof Grad, Zbigniew Pisarski 23/2020   12.02.20 Wg umowy   pdf icon
24. Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem w przypadku wystąpienia na terenie Gminy Inowłódz sytuacji: kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej. GRAPIST Krzysztof Grad, Zbigniew Pisarski 24/2020 12.02.20 Wg umowy pdf icon
25. Wynajem ładowarki wraz z operatorem w przpadku wystąpienia na terenie Gminy Inowłódz sytuacji: kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej. JANTRANS Jan Świderek 25/2020 12.02.20 Wg umowy pdf icon
26. Dostawa kruszywa w przypadku wystąpienia na terenie Gminy Inowłódz sytuacji: kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej. GRAPIST Krzysztof Grad, Zbigniew Pisarski 26/20   12.02.20 Wg umowy   pdf icon
27.
28.
29.
30. Zakup i dostawa Artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz. F.H.U JARKPOL 30/2020 19.02.20 Max. 237.01,00 zł pdf icon
31. Zakup i dostawa Artykułów BHP, higienicznych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz. F.H.U JARKPOL 31/2020 19.02.20 Max. 3.629,73 zł pdf icon
32. Zakup i dostawa tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz. F.H.U JARKPOL 32/2020 19.02.20 Max. 2.502,44 zł pdf icon
33. Zakup i dostawa papieru ksero białego A4 80 i papieru ksero białego A3 80. AGA ŚLIWSCY S.J.  33/2020  19.02.20  Max. 4.231,20 zł  pdf icon
34. Zdalna obsługa oraz konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz dozór wizyjny (SSWiN) (CCTV). TAURUS 34/2020 24.02.20 Wg umowy pdf icon
35. Realizacja Zadania Publicznego pt. Organizacja Piłkarskich Rozgrywek Sportowych. Ludowy Klub Sportowy "IKS" Inowłódz  35/2020 09.03.20 35.000,00 zł pdf icon
36.
37.
38.            
39. Instalacja i uruchomienie sieci LAN. „TRANSFER” Sp. z o.o.  39/2020 30.03.20 2 463,69 zł pdf icon
40. Instalacja i uruchomienie systemu alarmowego. „TRANSFER” Sp. z o.o. 40/2020 30.03.20 3 517,80 zł pdf icon
41. Instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej. „TRANSFER” Sp. z o.o.  41/2020 30.03.20 5 932,29 zł pdf icon
42.            
43. Sprzedaż i instalacja systemu selektywnego wywoływania i alarmowania jednostki OSP typu DSP 52L Digitex TELE RADIOMECHANIKA 43/2020 23.04.20 9 194,25 zł pdf icon
44.
45. "Wyeliminiowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. SAWAR Arkadiusz Musiałowski 45/2020 12.05.2020 44 981,10 zł pdf icon
46.            
47.            
48.            
49. Wykonanie i dostawa 10 sztuk zewnętrznych, aluminiowych, wolnostojących, jednoskrzydłowych gablot ogłoszeniowych. F.P.H.U. "Arte-bis" Wiesław Mońka 49/2020 21.05.2020 11 070,00 zł pdf icon
50.            
51.            
52.            
53. "Wyeliminiowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. SAWAR Arkadiusz Musiałowski 53/2020 28.05.2020 44 990,00 zł pdf icon

Nr   Przedmiot umowy Kontrahent   Numer umowy  Data zawarcia umowy Wartość umowy (brutto) PLN  SKAN 
 1. Opracowanie Planu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu kościółka Św. Idziego w Inowłodzu Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna GARD
Anna Woźnicka
1/2019 02.01.19  30.000,00 pdf icon
 2. Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Spała – rejon ul. Hubala, ul. Nadpiliczna i al. Mościckiego Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna GARD
Anna Woźnicka
2/2019 02.01.19  17.500,00 pdf icon
 3. Warunki serwisu oprogramowania firmy U.I. INFO-SERWIS INFOSEWS Irena Łaska 3/2019 02.01.19 1.992,00 pdf icon
 4. Serwis programu PŁANIK INFOSEWS Irena Łaska  4/2019 02.01.19  1.033,00 pdf icon
 5. Kompleksowa konserwacja oprogramowania POŚREDNI, WODNIK INFOSEWS Irena Łaska 5/2019 02.01.19 738,00 pdf icon
 6. Usługi związane z obsługą programów komputerowych firmy ARISCO - GOMING INFOSEWS Irena Łaska 6/2019 02.01.19 1230,00 pdf icon
 7. Umowa abonamentowa - KZOB, UPK INFOSEWS Irena Łaska 7/2019 
02.01.19  2386,20
pdf icon
 8. Umowa abonamentowa - PŁACE, PODATKI, JGU, KSZBO, BUDŻET, ŚRODKI TRWAŁE, DZIERŻAWY, POWIADOMIENIA, CZYNSZ, KASA, REJESTR VAT INFOSEWS Irena Łaska 8/2019  02.01.19 22.878,00 pdf icon
 9. Umowa powierzenia przetwarzania danych Usługi informatyczne "INFO-SYSTEM"  9/2019 02.01.19 - pdf icon
 10. Prowadzenie stałego nadzoru serwisowego nad licencjonowanym oprogramowaniem „SELEWIN” wraz z modułem „RWWIN” Q 100 Computers Jarosław Kustosik 10/2019 
02.01.19  5.977,80
pdf icon
 11. Wywożenie i oczyszczenie ścieków bytowych włąsnym transportem do oczyszczalni ścieków w Zakościelu. - wywóz do stacji zlewnej z Konewki, Inowłodza i Spały F.U.T „MAREX” Marek Jóźwik  11/2019 02.01.19

8,64 zł/m³
8,85 zł/m³
17,49 zł/m³

pdf icon
 12. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz” Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski 12/2019  03.01.19 19.434,00 pdf icon
 13.

1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele”
2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała”

Przedsiębiorstwo projektowo- Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o. o.

13/2019  03.01.19

1) 2.152,50
2) 2.152,50

pdf icon

 14. Audycje radiowe – współpraca i współdziałanie w celu promocji i rozwoju Gminy Inowłódz Radio Fama Tomaszów

Radio TOP sp. z o.o.

14/2019 08.01.19 861,00 m-cznie pdf icon
 15. Dostarczanie piasku w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej we wskazane miejsce i w określonej ilości

„GRAPIST” Sp. J.

15/2019 04.01.19 Odpłatność każdorazowo uzgadniana przed dostawą  pdf icon
 16.

Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej

 „GRAPIST” Sp. J. 16/2019 04.01.19 Odpłatność każdorazowo uzgadniana przed dostawą  pdf icon
 17.

Wynajem ładowarki w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej

Zakład Usługowo Handlowy „JAN-TRANS”

17/2019 04.01.19 Odpłatność każdorazowo uzgadniana przed dostawą pdf icon
 18.

Dostarczanie kruszywa w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrożenia ludności, zagrożenia mienia, infrastruktury gminnej we wskazane miejsce i w określonej ilości

„GRAPIST” Sp. J.

18/2019 04.01.19 Odpłatność każdorazowo uzgadniana przed dostawą pdf icon
 19. Odbiór PUPZ z terenu zamawiającego – usuwanie padłych zwierząt z pasów drogowych i innych terenów z Gminy Inowłódz oraz ich utylizacja w zakładzie utylizacyjnym w okresie letnim w ciągu 12 h, w okresie zimowym w ciągu 24 h.

Usługi Rakarstwo

Bogdan Boguszewski

19/2019 04.01.19

399.60 m-cznie
Max. 4.795,20 rocznie

pdf icon
 20.

Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Inowłódz – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt.

Pazurek Gabinet Weterynaryjny Edyta Biniek

20/2019 04.01.19

Max. 4.320,00 za rok

pdf icon
 21.

Pobór i badanie próbek wody uzdatnionej, pobór i badanie próbek wody surowej.

SGS Polska Sp. z o.o.

21/2019 08.01.19  Wg umowy
 22. Pobór i badanie próbek ścieków surowych, pobór i badanie próbek ścieków oczyszczonych.

SGS Polska Sp. z o.o.

22/2019 08.01.19 Wg umowy  pdf icon
23. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się w Gminie Inowłódz

Zakład Usług Komunalnych HAK, Stanisław Burczyński

23/2019 15.01.19 503.164,22 pdf icon
24. Powierzenie do przetwarzania danych osobowych.

Zakład Usług Komunalnych HAK, Stanisław Burczyński

23/A/2019 15.01.19 -
25.

Świadczenie usług psychologa:

-Prowadzenie indywidualnych i rodzinnych porad psychologicznych,

-podejmowanie współpracy z innymi specjalistami

-prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „ANIMA”

24/2019 14.01.19 600,00 m-cznie
26.

Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Inowłodzu,

Konsultacje w zakresie profilaktyki alkoholowej,

Współpraca z GOPS

Centrum Edukacji Prozdrowotnej Maciej Druszcz

25/2019 14.01.19 420,00 m-cznie
27. Stała konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej dźwigu na Zamku

Elektromechanika Dźwigowa Czesław Pietrzyk

26/2019 10.01.19

2.214,00
209,10 pomiar ochronny

pdf icon
28. Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Inowłódz w 2019 r.

Kudłaty Cooky

Ewelina Madej

27/2019 25.01.19 Max. 30.000,00 pdf icon
29. Wykonanie druku 5 numerów po 1.000 szt. Biuletynu Informacyjnego Gminy Inowłódz w 2019 roku wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

EWENBERG Renata Lipińska-Grochowska

28/2019 08.02.19 12.607,50 pdf icon 
30. Zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom z terenu Gminy Inowłódz w 2019 r., usługi wg wykazu, poszukiwanie domów dla bezdomnych psów i kotów

Fundacja MEDOR – Przyjaciele Bezpańskich Zwierząt

29/2019 11.02.19 26.000,00 max.
31. Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Inowłódz – sterylizacja i kastracja bezdomnych psów przed oddaniem do adopcji

Pazurek Gabinet Weterynaryjny Edyta Biniek

30/2019 04.02.19 6.156,00 max. pdf icon
32. Remont dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu

Jan Bud

Jan Kołodziejczyk

31/2019 21.02.19 32.472,00 pdf icon
33. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz

Poczta Polska S.A.

32/2019 21.02.19 59.963,45
34. Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz

F.H.U. „JARKPOL”

33/2019 26.02.19 369,00 pdf icon
35. Zakup i dostawa artykułów BHP, higienicznych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz

F.H.U. „JARKPOL”

34/2019 26.02.19 2.952,00 pdf icon
36. Zakup i dostawa tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz

F.H.U. „JARKPOL”

35/2019 26.02.19 3.936,00 pdf icon
37. Zakup i dostawa papieru ksero A4 80 i A3 80 na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz

P.P.H.U. „LEMAR”

Leszek Mazur
36/2019  26.02.19 4.551,00  pdf icon
38. Wykonanie 2 egzemplarzy operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz

P.U. „EKSPERT”

Stanisław Dawidczyk

37/2019  04.03.19 2.250,00  pdf icon
39.

Wykonanie usługi geodezyjnej:

1)opracowanie mapy do celów prawnych działki 20 obręb Dąbrowa

2)wykonania rozgraniczenia pomiędzy działkami w Inowłodzu
NawiGeo Łukasz Klimek 38/2019  04.03.19 1) 4.500,00
2) 6.000,00
pdf icon
40. Wykonanie nagłośnienia sceny plenerowej oraz obiektu Domu Ludowego wraz z wyposażeniem w sprzęt muzyczny PUHU „NOISY BOKX” Mariusz Mielnik  39/2019  06.03.19 9.400,00 pdf icon
41. Zagospodarowanie ternu wokół PSP Inowłódz w tym: rozbiórka ogrodzenia, wywiezienie gruzu, dostawa i montaż bram i furtek Bogdan Rybak „FISCHER” 40/2019 11.03.19 219.001,50 pdf icon
42. Zagospodarowanie ternu wokół PSP Inowłódz w tym: budowa murków oporowych, schodów, wiaty śmietnikowej, trawników, nasadzeń, budowę elementów małej architektury

F.H.U. Paweł Zięba

41/2019 11.03.19 365.922,54 pdf icon
43. Wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego na terenie OSiR w Inowłodzu  4Design Architekci i Inżynierowie sp. z o.o. sp. k 42/2019 15.03.19 39.999,60 pdf icon
44. Studium wykonalności dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Inowłódz

Progress Consulting

Sp. z o.o.
43/2019 15.03.19 14.999,85 pdf icon
45. Realizacja zadania „Organizacja rozgrywek piłkarskich”

Ludowy Klub Sportowy „IKS” Inowłódz

45/2019 21.03.19 35.000,00 pdf icon
46. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach gminnych

GEOTOPO Tomasz Porczyk

46/2019  29.03.19 1.500,00 pdf icon
47. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia

„JUMAT” Biuro Projektowe i Organizacja Inwestycji Marek Trębaczyk

47/2019  26.03.19 14.760,00 pdf icon
48. Wycinka 3 sztuk drzewa w Królowej Woli z terenów gminnych wraz z pozyskiwaniem drewna „BINGO” Ewelina Markiewicz 48/2019 29.03.19 1.026,00 pdf icon
49. Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz- budowa utwardzeń terenu (kostka brukowa)

„DRO-MAR” Marcin Dróżdż

49/2019 02.04.19 370.000,25  pdf icon
50. Budowa świetlicy wiejskiej „Sołtysówki” w miejscowości Spała – wybudowanie

Łaski Radosław

50/2019 10.04.19 1.002.450,00 pdf icon
51. Wykonanie 2 egzemplarzy operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz P.U. „EKSPERT” Stanisław Dawidczyk 51/2019 29.04.19 800,00 pdf icon
52. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Inowłódz – kopalnia chalcedonitu Impet Tomasz Plich 52/2019 15.05.19 38.130,00 pdf icon
53. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Spała ul. Podleśna, ul. Kusocińskiego, ul. Komara Impet Tomasz Plich 53/2019 15.05.19 9.717,00 pdf icon
54. Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale polegająca na zagospodarowaniu terenu, wykonaniu instalacji elektrycznych, wykonaniu prac ogrodniczych. Andrzej Leksiński „Ogród Twoich Marzeń” 54/2019 16.05.19 2.626.050,00 pdf icon
55. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlicy wiejskiej – Sołtysówki w miejscowości Spała  IP-DOM Ireneusz Pietrzyk
Usługi Projektowo-Budowlane
55/2019 22.05.19 14.500,00 pdf icon
56. Organizacja IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Stowarzyszenie EMDEK

56/2019 14.05.19 1.500,00 pdf icon
57. Wykonanie naprawy drogi gminnej nr ew. 344 Żądłowice

Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc

58/2019 24.05.19 15.621,00 pdf icon
58. Wykonanie modernizacji drogi gminnej kolonia II nr 467/6 Brzustów

Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc

59/2019 24.05.19 36.654,00 pdf icon
59. Wykonanie remontu drogi gminnej działki nr 45 w Poświętnym

Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc

60/2019 24.05.19  11.992,00 pdf icon
60. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4305 E oraz drogi gminnej 11621 E w Królowej Woli, opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na budowie ok. 1,2 sieci wodociągowej

Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski

61/2019 28.05.19 17.450,00 pdf icon
61. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej 11621 E w Żądłowicach, opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na budowie ok. 1,1 sieci wodociągowej Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski 62/2019 28.05.19 17.195,00 pdf icon
62. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4305 E w Inowłodzu opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na budowie 0,25 m sieci wodociągowej

Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski

63/2019 28.05.19 4.797,00 pdf icon
63. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4313E, opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na budowie 0,15 m sieci wodociągowej

Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski

64/2019 28.05.19 4.489,00 pdf icon
64. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej 11688 E w Zakościelu, opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na budowie 0,72 m sieci wodociągowej

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
J. Kozłowski, B. Kozłowski

65/2019 28.05.19 12.300,00 pdf icon
65. Podział działki gminnej w obrębie Spała polegający na wydzieleniu budynku mieszkalnego

Geodezja Michał Bernaciak

66/2019 29.05.19 1.980,00 pdf icon
66. Położenie kostki brukowej na podsypce betonowej o wymiarach 63 m³ wraz z obrzeżem po garaże – typ blaszaki na działce gminnej w Królowej Woli

„MAR-M-BRUK”
Mariusz Mochola

67/2019  29.05.19 8.228,70
67. Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu budynku użyteczności publicznej budynku OSP Inowłódz zgodnie z harmonogramem poszczególnych etapów wykonania prac remontowo-budowlanych

Firma Remontowo-Budowlana CERBUD SYSTEM Paweł Radomski

68/2019 20.05.19 44.000,00 pdf icon
68. Wykonanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia o standardzie Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Odwodnienie osiedla domków jednorodzinnych Osiedle PGR w Spale” EKO-PROJEKT Sp. z o. o. s.k 69/2019 10.06.19 24.600,00 pdf icon
69. Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Królowej Woli w ramach Funduszu Sołeckiego Królowej Woli MP-INSTAL Maciej Peliński 70/2019 10.06.19 6.492,00 pdf icon
70. Wykonanie szaf do pomieszczeń Domu Ludowego w Królowej Woli w ramach Funduszu Sołeckiego Królowej Woli MEB-MAR Mariusz Wójciak 71/2019 11.06.19 5.500,00 pdf icon
71. Wykonanie materiałów promocyjnych, gadżetów i ich dostawa do siedziby Zamawiającego do zadania Eko Pociąg do Przyrody Agencja Reklamowa o2group Małgorzata Frąckowiak 72/2019 13.06.19 9.165,96 pdf icon
72. Wykonanie materiałów promocyjnych - folderu i ich dostawa do siedziby zamawiającego EWENBERG Renata Lipińska-Grochowska 73/2019 16.06.19 3.617,68 pdf icon
73. Udostępnienie sprzętu sportowego -rowerów 320 szt. wraz z akcesoriami w ramach projektu Eko pociąg do przyrody P.H.U. „AMERLEX”Andrzej Ambroziak 74/2019 13.06.19 8.001,89 pdf icon
74. Usługi przewozowe osób na wskazanej trasie Spała – Inowłódz, Inowłódz – Spała w ramach projektu ko pociąg do przyrody TOMLINE Tomasz Kobacki 75/2019 13.06.19 4.240,00
75. Uruchomienie usługi przewozowej na trasie Łódź Kaliska - Spała, Spała – Łódź Kaliska w ramach projektu Eko pociąg do przyrody „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. 76/2019 14.06.19 98.000,00 pdf icon
76. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale” Pracownia Architektury Krajobrazu „EKO-STYL” Małgorzata Milecka 77/2019 14.06.19 34.440,00 pdf icon
77. Wykonanie Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”. Progress Consulting sp. z o.o. 78/2019 18.06.19 12.177,00 pdf icon
78. Zaprojektowanie i wybudowanie elementów zagospodarowania turystycznego – plaża Inowłódz F.H.U. Paweł Zięba 79/2019 19.06.19 914.999,46 pdf icon
79. Zaprojektowanie i wybudowanie elementów zagospodarowania turystycznego – plaża Spała F.H.U. Paweł Zięba 80/2019 19.06.19 1.325.000,28 pdf icon
80. Zakup zestawu do cyfrowego głosowania imiennego dla radnych. TECH5 Witold Święch 81/2019 22.05.19 2.458,77
81. Przeprowadzenie badań monitorowych wód podziemnych oraz ich składu 2 razy w roku, badanie wielkości opadu atmosferycznego oraz pomiar osiadania powierzchni raz w roku, składowisk prowadzonych na rekultywowanych składowiskach w Inowłodzu i w Brzustowie wraz ze sprawozdaniem za 2019 rok. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 82/2019 29.07.19 6.642,00 pdf icon
82. Wykonanie po dwie sztuki operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz, działka, lokal mieszkalny. P.U. „EKSPERT” Stanisław Dawidczyk 83/2019 17.09.19 900,00 pdf icon
83. Udostępnienie i utrzymanie bazy danych Biuletynu Informacji Publicznej Verall Zbigniew Skowron Sp. J. 84/2019 18.07.19 738,00  pdf icon
84. Wycinka 3 sztuk drzewa gatunku topola kalifornijska w Inowłodzu oraz 1 sztuki sosny w Spale z terenów gminnych wraz z pozyskaniem drewna, uprzątniecie terenu i utylizacja bądź zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów. PHUPD „POL-TRAK” Matusiak Andrzej 85/2019 25.07.19 3.000,00 pdf icon
85. Dofinansowanie zakupu mundurów Ochotnicza Straż Pożarna w Inowłodzu 86/2019 29.07.19 1.082,40 pdf icon
86. Świadczenie usług i robót w zakresie utrzymania i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Inowłódz INSTAL-PV Daniel Szymański 87/2019 29.07.19 Wg umowy pdf icon
87. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice P H-U „KAMI” Katarzyna Kmita 88/2019  31.07.19 392.029,30 pdf icon
88. Udzielenie prawa do użytkowania oprogramowania BOADMIN Usługi Informatyczne „INFO-SERWIS” 89/2019 01.08.19 2.590,36 pdf icon
89. Zaprojektowanie i wybudowanie komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz P&K LED Piotr Soból 90/2019 05.08.19 3.660.125,08 pdf icon
90. Program Łódzkie z lotu ptaka. Odcinek Inowłódz. Oddział Terenowy Telewizji Polskiej S.A. w Łodzi 91/2019  20.08.19  3.000,00
91. Analiza efektywności kosztowej „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola i Poświętne Artur Wojtasik EKO-TERM 92/2019 22.08.19  861,00 pdf icon
92. Korzystanie z serwisu LEX URZĄD Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 93/2019 22.08.19  6.180,00 pdf icon
93. Wykonanie systemu telewizji dozorowej terenu Domu Ludowego w Królowej Woli Agencja Ochrony Mienia „TRANSFER” 94/2019 28.08.19 5.232,42  pdf icon
94. Monitoring OSP Agencja Ochrony Mienia „TRANSFER 95/2019 28.08.19 5.232,42
95. Wykonanie kontroli stanu technicznego kanałów i prawidłowości podłączeń kominowych, domowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Inowłódz Zakład Usług Kominiarskich Radosław Zatorski 96/2019 04.09.19 2.156,00  pdf icon
96. Stawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz na gruncie Geo Solar Sp. Z o.o 97/2019 06.09.19 378.255,00  pdf icon
97. Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakościele w ramach projektu „Przystanek Zakościele- miejsce spotkań historii ze współczesnością” JAWOR Jarosław Michalski 98/2019 06.09.19  7.200,00 pdf icon
98. Wykonanie 2 szt. tablic informacyjno-promocyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz M3Media Radosław Bernaciak 99/2019 06.09.19 1.353,00  pdf icon
99. Zakup, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Żądłowice Stameco Sp. z o. o. 100/2019 11.09.19 15.867,00  pdf icon
100. Wykonanie podziału działki Geodezja Michał Bernaciak 101/2019 13.09.19 3.920,00 
101. Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Konewka Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX sp. z o.o 102/2019 12.09.19 8.866,77  pdf icon
102. Wykonanie podziału działki nr 1369 w Inowłodzu Geodezja Michał Bernaciak 103/2019 17.09.19 1.940,00  pdf icon
103. Budowa obiektów małej architektury służących aktywnej rekreacji: siłowni plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu Zakościele i Królowa Wola Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym Marcin Sieroń 104/2019 17.09.19  99.876,00 pdf icon
104. 105/2019
105. 106/2019
106. 107/2019
107. 108/2019
108. 109/2019
109. Dostawy opału (węgla) do budynków będących własnością Gminy Inowłódz w sezonie grzewczym 2019/20 w ilości 40 ton węgla, 98 ton węgla kostka, 7 ton węgla ekogroszek. F.H.U. „DALMET”

Krzysztof Milczarek

110/2019 03.10.19  122.200,50 pdf icon
110. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Inowłódz – panele fotowoltaiczne ENEL Tomasz Tomczyk 111/2019 03.10.19  9.000,00 pdf icon
111. Dostawa i montaż kotłów na pellet do produkcji c.o. i c.w.o w instalacji istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu kotła Semper Power Sp. z o. o. 112/2019 08.10.19 514.846,80  pdf icon
112. Wykonanie podziału działek nr 1408,1409,1410,1412/5 Usługi Geodezyjne
NAWI-GEO Łukasz Klimek
113/2019 08.10.19 4.700,00  pdf icon
113. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz FHU EL-ALMIS

Łukasz Świderek

114/2019 10.10.19 39.360,00  pdf icon
114. Dostawy oleju opałowego realizowane na podstawie cyklicznych zleceń wraz z transportem i rozładunkiem na koszt wykonawcy do budynków będących własnością Gminy Inowłódz w ilości 53.950 litrów w sezonie grzewczym 2019/20 Michał Pajdziński
„MER-TRANS
115/2019 10.10.19 172.532,10  pdf icon
115. Usługi doradztwa w zakresie doboru najbardziej optymalnych parametrów dystrybucyjnych Energia Serwis Tomasz Murgrabia 116/2019 10.10.19 4.428,00  pdf icon
116. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz – kotły na biomasę (pellet)” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Bogumił Koziarski 117/2019 15.10.19  6.027,00 pdf icon
117. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz – kolektory słoneczne Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Bogumił Koziarski 118/2019 15.10.19  1.168,50 pdf icon
118. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej Semper Power Sp. z o. o. 119/2019 21.10.19  66.862,80 pdf icon
119. Świadczenie doradztwa technicznego nad realizacją zadania inwestorskiego „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz” Usługi projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek 120/2019 23.10.19 4.920,00  pdf icon
120. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu połączenia pomiędzy wewnętrzną instalacją kanalizacyjną wyprowadzoną z budynku a podłączeniami/przyłączeniami do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców Zakościela i Inowłodza Usługi Budowlane i Hydrauliczne Jacek Wójcik 121/2019 23.10.19 123.984,00  pdf icon
121. Usługi doradztwa podatkowego Delloite Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k 122/2019 29.10.19  Wg umowy pdf icon
122. Wykonanie nadbudowy czapy komina dymowego oraz uszczelnienie dachu łączącego salę gimnastyczną z głównym budynkiem szkoły JAN-BUD Jan Kołodziejczyk 123/2019 29.10.19 3.444,00  pdf icon
123. Opracowanie dokumentacji projektowej – branża sanitarna modernizacja pomieszczeń sanitarnych PSP Inowłódz Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Bogumił Koziarski 124/2019 04.11.19  4.305,00 pdf icon
124. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji PSP Inowłódz ENEL Tomasz Tomczyk 125/2019 04.11.19 3.500,00  pdf icon
125. Opracowanie dokumentacji projektowej – wymiana oświetlenia elektrycznego w budynku PSP Inowłódz. Usługi projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek 126/2019 04.11.19 4.305,00  pdf icon
126. Wykonanie po 2 egzemplarze operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz położonych w obrębie Zakościela P.U. Stanisław Dawidczyk 127/2019 06.11.19 615,00  pdf icon
127. Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa jakości kształcenia, w tym poprzez działania mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów w PSP Inowłódz Doradztwo i szkolenia Jakub Olczyk 128/2019 07.11.19 11.685,00 pdf icon
128.  Remont dachu budynku OSP Brzustów JAN-BUD Jan Kołodziejczyk 129/2019 28.10.19 10.000,00 pdf icon
129.  Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych ECO-TEC Maciej Mączyński 130/2019 18.11.19 25.550,24 pdf icon
130. Roboty budowlane – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spała P.P.H.U Śliwiński Sebastian 131/2019 19.11.19 554.70,34  pdf icon
131. Roboty budowlane – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konewka Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z.o.o. 132/2019  19.11.19 1.738.060,12 pdf icon
132. Wykonanie 2 szt. jednakowych tablic informacyjnych dla projektu „Przebudowa drogi gminnej w Konewce” dofinansowanego z FDS M3Media Radosław Bernaciak 133/2019 19.11.19 1.353,00  pdf icon
133. Wykonanie 2 szt. jednakowych tablic informacyjnych dla projektu „Przebudowa drogi gminnej w Spale” dofinansowanego z FDS M3Media Radosław Bernaciak 134/2019 19.11.19 1.353,00 pdf icon
134. Wyposażenie Świetlicy wiejskiej - „Sołtysówki” w miejscowości Spała, zakup, transport, wniesienie, zamontowanie HALIDOR Sp. z o. o. 135/2019 02.12.19 30.632,39  pdf icon
135. Wyposażenie Świetlicy wiejskiej - „Sołtysówki” w miejscowości Spała, zakup, transport, wniesienie, zamontowanie. HALIDOR Sp. z o. o. 136/2019 03.12.19 20.680,72 pdf icon
136. Remont drogi 116324E w miejscowości Brzustów

P H-U „KAMI”

Katarzyna Kmita

137/2019 10.12.19 266.497,95  pdf icon
137. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na zmianie użytku działki na drogę. Firma GEOTOPO

Tomasz Porczyk

138/2019 11.12.19 2.600,00  Nie doszło do zawarcia umowy
138. Wykonanie pielęgnacji 2 drzew – brzoza w Inowłodzu

Ewelina Markiewicz

Sprzedaż drewna opalowego „BINGO”

139/2019 14.12.19 700,00  pdf icon
139. Świadczenie usług w pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz w 2020 roku Poczta Polska S.A. 140/2019 17.12.19 Max. 76.488,80
140. padlina 141/2019 20.12.19
141. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom z terenu Gminy Inowłódz Fundacja MEDOR 142/2019 17.12.19 26.000,00  pdf icon
142. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński 143/2019 31.12.19 836.997,19  pdf icon
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rejestr umów 2018 rok.pdf)Rejestr umów zawartych przez Gminę Inowłódz w 2018 roku. Kazimierz Grygiel5126 kB572019-05-13 10:51
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rejestr umów Gminy Inowłódz zawartych w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017.pdf)Rejestr umów Gminy Inowłódz zawartych w 2017 roku - stan na dzień 31.12.2017Kazimierz Grygiel510 kB1302018-01-10 15:09
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rejestr umów_stan na dzień 21_03_2017 r..pdf)Rejestr umów_21_03_2017 r.Małgorzata Mierzwa732 kB1542017-03-21 13:19