Organizacje pozarządowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od 6 lipca 2020 roku nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie trwał do odwołania.

Więcej na: https://tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl/-/12831044-nabor-wnioskow-o-pozyczke-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15-zzda-