Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2019-2023

Inowłódz - Lidia Kacprzak - ul. Spalska 33 Tel. 710 10 38

Poświętne - Henryk Żegnałek - Poświętne 36 Tel. 660 512 171

Zakościele - Ewelina Madej - Zakościele 61 Tel. 503 161 751

Żądłowice - Kupis Grzegorz - Żądłowice 5 Tel. 694 150 731

Liciążna - Elżbieta Bernaciak - Liciążna 50 Tel. 513 543 806

Królowa Wola - Rezygnacja z funkcji

Brzustów - Jadwiga Warczyk - Brzustów 64 Tel. 785 993 605

Dąbrowa - Tomasz Janas - Dąbrowa 12b Tel. 665 270 108 

Konewka - Stanisław Stępowski - Konewka 21 m 1 Tel. 726 456 734

Spała - Bartosz Tomkowski - Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 m. 2 Tel. 501 537 758

 

Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2014-2018

Inowłódz - Danuta Baranowska - ul. Łąkowa 17 Tel. 710 12 52

Poświętne - Henryk Żądło - Poświętne 6a Tel. 710 11 93

Zakościele - Piotr Kamiński - Zakościele 27 Tel. 710 11 15

Żądłowice - Kupis Grzegorz - Żądłowice 5 Tel. 710 19 34

Liciążna - Elżbieta Bernaciak - Liciążna 50 Tel. 513 543 806

Królowa Wola - Jan Kuta - Królowa Wola 120 Tel. 710 16 87

Brzustów - Jadwiga Warczyk - Brzustów 64 Tel. 710 01 63

Dąbrowa - Tomasz Janas - Dąbrowa 12a Tel. 724 30 15 

Konewka - Katarzyna Lubicka - Konewka 5 m 8 Tel. 663 167 664

Spała - Agnieszka Jóźwik - ul. Wojciechowskiego 13/6 Tel. 514 206 859

 

Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2010-2014

Inowłódz - Danuta Baranowska - ul. Łąkowa 17 Tel. 710 12 52

Poświętne - Henryk Żądło - Poświętne 6a Tel. 710 11 93

Zakościele - Piotr Kamiński - Zakościele 27 Tel. 710 11 15

Żądłowice - Kupis Grzegorz - Żądłowice 5 Tel. 710 19 34

Liciążna - Elżbieta Bernaciak - Liciążna 50 Tel. 513 543 806

Królowa Wola - Jan Kuta - Królowa Wola 120 Tel. 710 16 87

Brzustów - Jadwiga Warczyk - Brzustów 64 Tel. 710 01 63

Dąbrowa - Tomasz Janas - Dąbrowa 12a Tel. 724 30 15 

Konewka - Lucyna Burchart - Konewka 3 m 2 Tel. 710 16 26

Spała - Teresa Kubacka - ul. Piłsudskiego 18/4 Tel. 608 596 914

 

Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2006-2010

Inowłódz - Danuta Baronowska - ul. Łąkowa 17 Tel. 710 12 52

Poświętne - Henryk Żądło - Poświętne 6a Tel. 710 11 93

Zakościele - Bogusław Monik - Zakościele 54 Tel. 710 18 51

Żądłowice - Kupis Grzegorz - Żądłowice Tel. 710 19 34

Liciążna - Eugeniusz Tomczyk - Liciążna 28 Tel. 710 18 88

Królowa Wola - Jan Kuta - Królowa Wola Tel. 710 16 87

Brzustów - Zygmunt Warczyk - Brzustów 64 Tel. 710 01 63

Dąbrowa - Zofia Rychter - Dąbrowa 12a Tel. 710 01 70 663 077 323

Konewka - Lucyna Burchart - Konewka 3 m 2 Tel. 710 16 26

Spała - Teresa Kubacka - ul. Piłsudskiego 18/4 Tel. 608 596 914

 

 

Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2002-2006

Inowłódz - Danuta Baronowska Tel. 710 12 52

Poświętne - Henryk Żądło Tel. 710 11 93

Zakościele - Bogusław Monik Tel. 710 18 51

Żądłowice - Grzegorz Kupis Tel. 710 19 34

Liciążna - Eugeniusz Tomczyk Tel. 710 18 88

Królowa Wola - Jan Kuta Tel. 710 16 87

Brzustów - Zygmunt Warczyk Tel. 710 01 63

Dąbrowa - Zofia Rychter Tel. 710 01 70

Konewka - Lucyna Burchart Tel. 710 16 26

Spała - Teresa Kubacka Tel. 608 596 914

 

 

 

Wykaz sołectw w Gminie Inowłódz

Inowłódz

Poświętne

Zakościele

Żądłowice

Liciążna

Królowa Wola

Brzustów

Dąbrowa

Konewka

Spała