Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2019 - 2023    
Sołectwo  Imię i nazwisko Adres zamieszkania Kontakt
Inowłódz Lidia Kacprzak ul. Spalska 33 44 710 10 38
Poświętne Henryk Żegnałek Poświętne 36 660 512 171
Zakościele Ewelina Madej Zakościele 61 503 161 751
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 694 150 731
Liciążna Elżbieta Bernaciak Liciążna 50 513 543 806
Królowa Wola Teresa Kupis Królowa Wola 153 44 710 14 82
Brzustów Jadwiga Warczyk Brzustów 64 785 993 605
Dąbrowa Tomasz Janas Dąbrowa 12b 665 270 108
Konewka Stanisław Stępowski Konewka 21 726 456 734
Spała Bartosz Tomkowski Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 m. 2 501 537 758
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2014 - 2018
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądło Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Piotr Kamiński Zakościele 27 44 710 11 15
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Elżbieta Bernaciak Liciążna 50 513 543 806
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Jadwiga Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Tomasz Janas Dąbrowa 12a 44 724 30 15
Konewka Katarzyna Lubicka Konewka 5 m. 8 663 167 664
Spała Agnieszka Jóźwik ul. Wojciechowskiego 13/6 514 206 859
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2010 - 2014
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądło Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Piotr Kamiński Zakościele 27 44 710 11 15
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Elżbieta Bernaciak Liciążna 50 513 543 806
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Jadwiga Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Tomasz Janas Dąbrowa 12a 44 724 30 15
Konewka Lucyna Burchart Konewka 3 m. 2 44 710 16 26
Spała Teresa Kubacka ul. Piłsudskiego 18/4 608 596 914
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2006 - 2010
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądło Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Bogusław Monik Zakościele 54 44 710 18 51
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Eugeniusz Tomczyk Liciążna 28 44 710 18 88
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Zygmunt Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Zofia Rychter Dąbrowa 12a 44 710 01 70
Konewka Lucyna Burchart Konewka 3 m. 2 44 710 16 26
Spała Teresa Kubacka ul. Piłsudskiego 18/4 608 596 914
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2002 - 2006
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądłowa Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Bogusław Monik Zakościele 54 44 710 18 51
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Eugeniusz Tomczyk Liciążna 28 44 710 18 88
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Zygmunt Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Zofia Rychter Dąbrowa 12a 44 710 01 70
Konewka Lucyna Burchart Konewka 3 m. 2 44 710 16 26
Spała Teresa Kubacka ul. Piłsudskiego 18/4 608 596 914
       
Wykaz sołectw w Gminie Inowłódz
Inowłódz
Poświętne
Zakościele
Żądłowice
Liciążna
Królowa Wola
Brzustów
Dąbrowa
Konewka
Spała