Lp. Nazwa obiektu Adres obiektu Osoba do kontaktu Numer telefonu Ilość miejsc noclegowych
1. Internat Sportowy "Champion"

Spała
ul. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz

Kier. Recepcji Michalska Anna 44 724 23 46 185
2. Internat Sportowy "Junior"

Spała
ul. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz

Kier. Recepcji Michalska Anna 44 724 23 46 131
3. Internat Sportowy "Olimpijczyk"

Spała
ul. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz

Kier. Recepcji Michalska Anna 44 724 23 46

91

4. Ośrodek Wypoczynkowy "Zacisze" Spała
ul. Piłsudskiego 20
97-215 Inowłódz
Lenarczyk Jolanta 44 724 23 56
44 710 14 15

176

5. Dom Wczasowy ŻBIK Spała
ul. Majora Hubala 3
97-215 Inowłódz
Kier. Recepcji 44 710 14 18

93

6. Dom Wczasowy MIŚ Spała
ul. Majora Hubala 1
97-215 Inowłódz
Kier. Recepcji 44 710 14 18 79
7. Dom Wczasowy SAVOY Spała
ul. Mościckiego 19
97-215 Inowłódz
Kier. Recepcji 44 710 14 18 49
8. Rezydencja Spalska Spała
ul. Piłsudskiego 10
97-215 Inowłódz
Dębiński Krzysztof
Dębińska Jolanta
44 710 15 75 54
9. Willa "Jelonek" Spała
ul. Mościckiego 9
97-215 Inowłódz
Słoniewski Michał 22 646 44 45
wew. 103
8
10. Gospodarstwo Agroturystyczne Barbara i Bogusław Monik Zakościele 54
97-215 Inowłódz
(agroturystyka)
Monik Bogusław 44 710 18 51 10
11. Gopodarstwo Agroturystyczne Halina Sobolewska Zakościele 75
97-215 Inowłódz
(agroturystyka)
Halina Sobolewska 605 461 956 10
12. Pole namiotowe Wojciech Skorupa Żądłowice 19
97-215 Inowłódz
Wojciech Skorupa 723 203 831 8
Sezonowe od 1.05 do 30.09
13. Agroturystyka Wojciech Skorupa Żądłowice 19
97-215 Inowłódz
(agroturystyka)
Wojciech Skorupa 723 203 831 2
Sezonowe od 1.05 do 30.09
14. Pokoje Gościnne 97-215 Inowłódz
ul. Klasztorna 37
Stefania Bilska
Anna Cichoń
44 710 10 77 12
15. Agroturystyka "Za lasami" Edyta Wawrzyniak Zakościele 56C
97-215 Inowłódz
(agroturystyka)
Edyta Wawrzyniak   5
16. Willa Amber Zakościele Zakościele 22A
97-215 Inowłódz
Andrzej Ambroziak 602-321-035 24
17. Pensjonat Piwnica Rycerska
(Źródło: http://rycerskapiwnica.pl/)
97-215 Inowłódz
ul. Tuwima 17
Małgorzata Kowalska 575-030-045
665-306-182
 6
18. Letnisko Tumówka
(Źródło: https://meteor-turystyka.pl/)
97-215 Inowłódz
ul. Legnicka 59
  606-779-656 22
19. Pensjonat Karczma Spalska
(Źródło: http://www.karczmaspalska.pl/)
Spała
ul. Majora Hubala 2
97-215 Inowłódz
  784-036-974 70
20. Willa Kwiaty Polskie
(Źródło: https://meteor-turystyka.pl/)
Zakościele 68A
97-215 Inowłódz
  660-990-536 10
21. Apartament Ryś
(Źródło: https://meteor-turystyka.pl/)
Spała
ul. Wojciechowskiego 6
97-215 Inowłódz
  694-348-071
601-212-313
5
22.

Dwór Carski
(Źródło: https://meteor-turystyka.pl/)

Spała
ul. Nadpiliczna 3
97-215 Inowłódz
  784-143-853 22
23. Hotel Mościcki Spała
ul. Nadpiliczna 2
  44 726 41 00 120
24. Hotel Prezydent Spała
ul. Majora Hubala 15
97-215 Inowłódz
  44 710 13 22
601 454 969
76
25. Dom Formacyjno-Rekolekcyjny Diecezji Łowickiej W Spale Ostoja Spała
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 /10
97-215 Inowłódz
  512 268 354 60
26. PROEM  Zakościele 80
97-215 Inowłódz
  44 710 11 40 240
27. Hotel Sport Rooms Spała
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13A
97-215 Inowłódz
  44 738 00 32 25 
28. Gospoda Anna Urbańska Inowłódz, ul. Tuwima 16
97-215 Inowłódz
Anna Urbańska 668 380 186 16 
29. Apartamenty Rycerskie ul. Tuwima 17 Mariusz Kowalski 531 030 055 14
30. AGROTURYSTYKA „SEBA" Sebastian Sosiński Królowa Wola 205
97-215 Inowłódz
Sebastian Sosiński 692 260 485 8
31. Końska Zagroda Królowa Wola 196     12
32. Spalskie Pokoje Gościnne Spała
ul. Wojciechowskiego 15
  44 710 16 60 16
33. Gospodarstwo Agroturystyczne "Nowy Dwór" Alicja Płoszyńska Zakościele 67 Alicja Płoszyńska 44 710 11 92
501 367 999
20
34. Ośrodek Wypoczynkowy Teofilów 58   44 710 14 16 32
35. Ośrodek Jazdy Konnej "KONICZYNKA" Poświętne 18B   504 128 776
796 177 207
5
36. zakościele66.pl Noclegi Domki Pole namiotowe Kajaki Inowłódz Zakościele 66   512 203 270 10
37. GÓRA SPOKOJU Osada klimatyczna-leśna w Inowłodzu ul. Juliana Tuwima 41
97-215 Inowłódz
  604 900 071  
38. Dom Pod Dobrym Drzewem Zakościele 99
97-215 Inowłódz
Wojciech Szewczykowski 502 722 755  

 

Urząd Gminy Inowłodz przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym obiekty świadczące usługi hotelarskie, że nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich: „hotel”, „pensjonat”, „kemping”, „dom wycieczkowy”, „schronisko młodzieżowe”, „schronisko” – podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).

Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów kategorii nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. Zaszeregowania obiektu hotelarskiego następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

Inne obiekty, w których przedsiębiorcy lub rolnik świadczą usługi hotelarskie, lecz nie podlegają zaszeregowaniu (kategoryzacji), należy zgłaszać do ewidencji urzędu gminy ze względu na miejsce położenia obiektu (niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej). Należy pamiętać, że ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich przedsiębiorców i rolników, którzy prowadzą (bez zgłoszenia) na terenie Gminy Inowłódz ww. usługi o niezwłoczne złożenie wniosku o wpis obiektu do ewidencji.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Zgodnie z art. 60§ 4 pkt. 2, 2a i 3 Kodeksu wykroczeń, kto świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji uprawnionych organów lub niezgodnie z decyzją, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, a także wbrew obowiązkowi, świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

 1. Sprawę załatwia Referat Organizacyjny, pokój nr 8;
 • tel. 44 710 12 34
 • e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dokumenty od wnioskodawcy:
  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
 • kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny
 • kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

           Informacje na temat opłat:

 • postępowanie nie podlega opłatom,
 • wydanie zaświadczenia o wpisie - 17 zł  (opłaty można dokonać w kasie urzędu gminy).

           Forma załatwienia: wpis do ewidencji.

           Przewidywany termin załatwienia: do 14 dni od daty otrzymania wniosku.


Uwagi !

 1. Na terenie Gminy Inowłódz ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Inowłódz.
 2. Dokumentację należy złożyć:
  • w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2 97-215 Inowłódz,
  • w Referacie Organizacyjnym, piętro pokój nr 8
  • lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do  Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowłódz o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, -
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.