Wzory deklaracji podatkowych na rok 2019 nie ulegają zmianie.

Stawki podatków i opłat lokalnych pozostają na poziomie roku 2018.

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (INFORMACJA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf)INFORMACJA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO w 2019 r.Kazimierz Grygiel166 kB2402019-01-03 09:46

Wzory deklaracji podatkowych na 2018 rok nie uległy zmianie.

Stawki podatków i opłat lokalnych pozostały na poziomie

2017 r.

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu. 

Wzory deklaracji podatkowych na 2017 rok nie uległy zmianie.

Stawki podatków i opłat lokalnych pozostały na poziomie

2016 r. z wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z uchwałą zamieszczoną poniżej).

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu. 

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu.

Linki do uchwał opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego:

1. Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Inowłódz

2. Uchwała Nr XVI/79/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

4. Uchwała Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

5. Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny obowiązujących na terenie Gminy Inowłódz

6. Uchwała Nr XVII/91/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/82/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklracji na podatek leśny obowiązujących na terenie Gminy Inowłódz

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała Nr XVI_78_2015.pdf.pdf)Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy InowłódzMałgorzata Mierzwa221 kB2462015-12-16 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr XVI_79_2015.pdf.pdf)Uchwała Nr XVI/79/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychMałgorzata Mierzwa470 kB2252015-12-16 11:42
Pobierz plik (Uchwała XVI_80_2015.pdf.pdf)Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej Małgorzata Mierzwa129 kB1792015-12-16 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr XVI_81_2015 .pdf.pdf)Uchwała Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Inowlódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej Małgorzata Mierzwa137 kB1832015-12-16 11:46
Pobierz plik (Uchwała XVI_82_2015.pdf.pdf)Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny obowiązujących na terenie Gminy Inowłódz Małgorzata Mierzwa2004 kB2982015-12-16 11:52
Pobierz plik (Uchwała.XVII.89..2015.2015-12-30.pdf)Uchwała Nr XVII/89/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Małgorzata Mierzwa92 kB1652016-01-11 14:41
Pobierz plik (UchwałaNr XVII_90_2015.pdf.pdf)Uchwała Nr XVII/90/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowejMałgorzata Mierzwa97 kB1562016-01-11 14:54
Pobierz plik (Uchwała.XVII.91.2015.2015-12-30.pdf)Uchwała Nr XVII/91/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklracji na podatek leśny obowiązujących na terenie Gminy InowłódzMałgorzata Mierzwa735 kB4432016-01-11 14:57

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodz.

Wzory deklaracji podatkowych na 2014 nie uległy zmianie.

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodz.

Wzory deklaracji podatkowych nie uległy zmianie.

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_2012.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - 2012Małgorzata Mierzwa117 kB1912012-02-06 15:43

W roku bieżącym obowiązują formularze podatkowe z 2011 r.

Nr rachunku bankowego do celów podatkowych: 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (deklaracja_na_podatek_leśny.pdf)Deklaracja na podatek leśnyMałgorzata Mierzwa142 kB1712011-01-25 12:08
Pobierz plik (deklaracja_na_podatek_od_nieruchomości.pdf)Deklaracja na podatek od nieruchomościMałgorzata Mierzwa294 kB1752011-01-25 12:13
Pobierz plik (informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_rolnego,_leśnego.pdf)informacja w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnegoMałgorzata Mierzwa224 kB1812011-01-25 12:17
Pobierz plik (deklaracja_na_podatek_rolny.pdf)Deklaracja na podatek rolnyMałgorzata Mierzwa190 kB1712011-01-25 12:22

Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Załącznik Nr 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 3. Załącznik - dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

Załącznik Nr 4. Załącznik - dane o zwolnieniach (ZN-1/B)

Załącznik Nr 5. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 7. Załącznik - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)

Załącznik Nr 8. Załącznik - dane o zwolnieniach w podatku rolnym (ZR-1/B)

Załącznik Nr 9. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)

Załącznik Nr 10. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik Nr 11. Załącznik - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)

Załącznik Nr 12. Załącznik - dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (IN_1_2008.pdf)Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)Małgorzata Mierzwa49 kB1772008-01-28 12:39
Pobierz plik (DN_1_2008.pdf)Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)Małgorzata Mierzwa56 kB1842008-01-28 12:43
Pobierz plik (ZN_1_A_2008.pdf)Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)Małgorzata Mierzwa32 kB1952008-01-28 12:45
Pobierz plik (ZN_1_B_2008.pdf)Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomościMałgorzata Mierzwa47 kB1742008-01-28 12:46
Pobierz plik (IR_1_2008.pdf)Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)Małgorzata Mierzwa48 kB1752008-01-28 12:47
Pobierz plik (DR_1_2008.pdf)Deklaracja na podatek rolny (DR-1)Małgorzata Mierzwa65 kB1682008-01-28 12:48
Pobierz plik (ZR_1_A_2008.pdf)Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)Małgorzata Mierzwa32 kB1572008-01-28 12:49
Pobierz plik (ZR_1_B_2008.pdf)Dane o zwolnieniach w podatku rolnym (ZR-1/B)Małgorzata Mierzwa40 kB1582008-01-28 12:51
Pobierz plik (IL_1_2008.pdf)Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)Małgorzata Mierzwa40 kB1642008-01-28 12:52
Pobierz plik (DL_1_2008.pdf)Deklaracja na podatek leśny (DL-1)Małgorzata Mierzwa43 kB1702008-01-28 12:53
Pobierz plik (ZL_1_A_2008.pdf)Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)Małgorzata Mierzwa32 kB1692008-01-28 12:54
Pobierz plik (ZL_1_B_2008.pdf)Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B)Małgorzata Mierzwa34 kB1672008-01-28 12:55