ZARZĄDZENIE Nr 15

Wójta Gminy w Inowłodzu

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Inowłódz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok obejmując zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki.

§ 2

Wyżej wymienione sprawozdanie przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_15_2004.pdf)Zarządzenie nr 15 2004Małgorzata Mierzwa316 kB562015-06-16 14:08