Zarządzenie Nr 14a /2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 marca 2004r.

W sprawie zatwierdzenia zmiany organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717), oraz § 11 Statutu GOK-u zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdzam zmiany wprowadzone w organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu - Regulamin organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_14a_2004.pdf)Zarządzenie nr 14a 2004Małgorzata Mierzwa30 kB562015-06-16 14:06