ZARZĄDZENIE Nr 12

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie:   zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

- 852-85215-2010                                                                               5 477

- 852-85216-2010                                                                               3 590

2. Zmniejsza się dochody:

- 852-85214-2010                                                                               9 312

3. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr l do zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki:

- 852-85213-4130                                                                             5 477

- 852-85216-3110                                                                             3 590

2. Zmniejsza się wydatki:

- 852-85214-3110                                                                             9 312

3. Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_12_2004.pdf)Zarządzenie nr 12 2004Małgorzata Mierzwa83 kB532015-06-16 14:01