Zarządzenie Nr 11

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XIII/94/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 126 ust. l pkt. 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

Zatwierdza układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 rok w zakresie dochodów stanowiący załącznik Nr l do mniejszego zarządzenia.

§2

Zatwierdza układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 r. w zakresie wydatków stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zatwierdza plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zatwierdza plan fmansowo-rzeczowy zadań z zakresu administracji państwowej w zakresie zadań zleconych i powierzonych na 2003 r. stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zatwierdza plany finansowe jednostek podległych tj. Szkoły Podstawowej Brzustów, Inowłódz, Królowa Wola oraz Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_11_2004.pdf)Zarządzenie nr 11 2004Małgorzata Mierzwa275 kB562015-06-16 13:59