Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Inowłódz oraz jednostek organizacyjnych

 

Termin składania ofert:10.11.2021 r. do godziny 11:00

 

Identyfikator postępowania z miniPortalu:  0b26919a-f37b-4350-a7c8-4c483d513785

Identyfikator postępowania: ocds-148610-492bc933-3bd2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

 

10.11.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 504.612,00 zł brutto.

 

 10.11.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 24.11.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 24.11.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

 

 06.12.2021 r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 14.01.2022 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGŁOSZENIE 2021_BZP 00253779_01 z dnia 02_11_2021.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka112 kB262021-11-02 14:51
Pobierz plik (SWZ - Dostawa energii 2022.pdf)SWZDorota Lisicka598 kB372021-11-02 14:51
Pobierz plik (DOSTAWA-ENERGII_2022 - załączniki_do_SWZ.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 9)Dorota Lisicka168 kB282021-11-02 14:52
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka392 kB152021-11-10 11:15
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - Dostawa energii 2022.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka447 kB272021-11-10 15:14
Pobierz plik (wynik -  Dostawa energii 2022.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka393 kB182021-11-24 09:39
Pobierz plik (wynik - uniewaznienie_czynnosci -  Dostawa energii 2022.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty ...Dorota Lisicka344 kB202021-11-24 15:07
Pobierz plik (uniewaznienie------ Dostawa energii 2022.pdf)Informacja o unieważnieniu postępowaniaDorota Lisicka354 kB192021-12-06 14:49
Pobierz plik (OGLOSZENIE_o_wyniku_postepowania 2022BZP 00018442_01 - uniewaznienie.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka51 kB92022-01-14 09:32