Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2022 roku

Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godz. 11:00

ID postępowania z miniPortalu: 276124b7-cbcc-4f77-87a9-59ae6faac963

10.11.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

17.11.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 1.443.646,00 zł brutto.

  

17.11.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 07.12.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 21.01.2022 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGLOSZENIE_o_zamowieniu --- 2021-OJS201-524031-pl - z dnia 15_10_2021.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniu (z dn. 11.10.2021 r.)Dorota Lisicka160 kB422021-10-15 11:58
Pobierz plik (ENOTICES_n0054z9i (external)-2021-139240-NF02-PL - ogloszenie przekazane do publikacji - z dnia 11_10_2021.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniu (z dn. 15.10.2021 r.)Dorota Lisicka158 kB412021-10-15 11:59
Pobierz plik (SWZ - odpady_2022.pdf)SWZDorota Lisicka1336 kB622021-10-15 11:59
Pobierz plik (Zalaczniki - ODPADY_2022.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZDorota Lisicka4648 kB532021-10-15 12:00
Pobierz plik (odpowiedz_pytania - 10_11_2021.pdf)ODPOWIEDŹ na pytania - 10.11.2021 r.Dorota Lisicka446 kB222021-11-10 09:47
Pobierz plik (zalaczniki do pisma - 10_11_2021.zip)ZAŁĄCZNIKI do Pisma: Odpowiedź na pytania - 10.11.2021 r.Dorota Lisicka222 kB232021-11-10 09:48
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka403 kB372021-11-17 11:33
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - ODPADY 2022.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka466 kB552021-11-17 14:48
Pobierz plik (wynik - ODPADY.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka460 kB1222021-12-07 13:51
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia --- 2022-OJS015-035094-pl - - z dnia 21_01_2022.pdf)OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówieniaDorota Lisicka121 kB132022-01-21 13:56