Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz

Termin składania ofert: 10.09.2021 r. do godziny 11:00

Identyfikator postępowania z miniPortalu:  77ba18046-2695-4c03-bd2b-d3c477bbe1c2

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2798c808-0015-11ec-b885-f28f91688073

 

 

07.09.2021 r.

Termin składania ofert: 14.09.2021 r. do godziny 11:00

 

10.09.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 8.955.000,00 zł brutto.

  

14.09.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  

30.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 18.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGLOSZENIE -  2021_BZP_00153167_01.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka112 kB632021-08-18 15:30
Pobierz plik (SWZ - Kanalizacja_GminaInowlodz.pdf)SWZDorota Lisicka1476 kB672021-08-18 15:31
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_1-8.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 8)Dorota Lisicka1185 kB442021-08-18 15:31
Pobierz plik (PFU - Kanalizacja_GminaInowlodz.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (PFU)Dorota Lisicka14505 kB522021-08-18 15:32
Pobierz plik (Dokumentacja - Kanalizacja_GminaInowlodz.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (dokumentacja - kanalizacja)Dorota Lisicka2351 kB572021-08-18 15:33
Pobierz plik (odpowiedz_07-09-2021.pdf)ODPOWIEDŹ na pytania (1)Dorota Lisicka525 kB302021-09-07 15:25
Pobierz plik (Warunki techniczne.pdf)Warunki techniczne.pdfDorota Lisicka353 kB272021-09-07 15:26
Pobierz plik (Opinia geotechniczna.pdf)Opinia geotechniczna.pdfDorota Lisicka10051 kB262021-09-07 15:27
Pobierz plik (OGLOSZENIE_o_zmianie_ogloszenia.pdf)OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszeniaDorota Lisicka36 kB292021-09-07 15:28
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka393 kB432021-09-10 13:50
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - Kanalizacja_GminaInowlodz.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka456 kB722021-09-14 13:22
Pobierz plik (wynik -  Kanalizacja_GminaInowlodz.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka449 kB302021-09-30 13:38
Pobierz plik (2021_BZP 00234885_01.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka77 kB212021-10-18 14:43