Informacja dla osób obchodzących Złoty Jubileusz Małżeństwa

(50 lat Pożycia Małżeńskiego)

       Pary Małżeńskie obchodzące Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, które zamieszkują na terenie Gminy Inowłódz i zawarły związek małżeński poza obecnym miejscem zamieszkania (tzn. poza terenem Gminy Inowłódz ) i chciałyby uczestniczyć w uroczystościach Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego organizowanych przez Wójta Gminy Inowłódz, są proszone o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu.

      Pary za długoletnie pożycie małżeńskie będą odznaczone medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z długotrwałą procedurą przyznawania odznaczeń, do Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu należy zgłaszać się z rocznym wyprzedzeniem obchodów Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.