ZARZĄDZENIE Nr 33

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12.X.2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki:

758-75818-4810                                                                                 4 555

2. Zwiększa się wydatki:

801-80101-4210                                                                                 4 555

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_33_2004.pdf)Zarządzenie nr 33 2004Małgorzata Mierzwa34 kB952015-06-16 14:29