ZARZĄDZENIE Nr 29

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12.X.2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1.  Zmniejsza się wydatki:

    758-75818-4810                                                                           53 445

2. Zwiększa się wydatki:

    801-80101-4210                                                                             7 000

    801-80101-4300                                                                             3 000

    900-90015-4300                                                                           12 908

    926-92695-2710                                                                           10 000

    750-75095-4210                                                                             6 444

    600-60004-4300                                                                           10 593

    851-85154-4300                                                                            3 500

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_29_2004.pdf)Zarządzenie nr 29 2004Małgorzata Mierzwa43 kB902015-06-16 14:24