ZARZĄDZENIE Nr 26

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody:

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na wypłatę

                              dodatków do zasiłku rodzinnego                                  17 460

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na realizację

                              świadczeń rodzinnych                                             144 594

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na wynagrodzenia

                              osobowe pracowników realizujących

                              świadczenia rodzinne                                                  4 000

- 852-85212-6310 Dotacja celowa na utworzenie

                              nowych stanowisk pracy                                             1 450

- 852-85214-2030 Dotacja celowa na wypłatę

                              zasiłków okresowych                                                11 013

- 900-90015-2010 Dotacja celowa na uzupełnienie

zobowiązań powstałych w 2003 r.                                                             5 824

     2. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się wydatki:

- 852-85212-3110                                                                           163 223

- 852-85212-6060                                                                               1 450

- 852-85212-4010                                                                               1 998

- 852-85212-4110                                                                                  387

- 852-85212-4120                                                                                   47

- 852-85212-4300                                                                                 399

- 852-85214-3110                                                                             11 013

- 900-90015-4260                                                                               5 824

- 010-01030-2850                                                                                 826

- 852-85212-3110                                                                               9 500

    2.  Zmniejsza się wydatki:

- 010-01030-4430                                                                                 826

- 852-85212-4130                                                                               9 500

    3.  Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_26_2004.pdf)Zarządzenie nr 26 2004Małgorzata Mierzwa66 kB932015-06-16 14:21