ZARZĄDZENIE Nr 20/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najbardziej estetyczną posesję na terenie Gminy Inowłódz

Na podstawie §3 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX /199/ 97 z 21 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje Gminną Komisję Konkursowa w składzie:

- Marcin Kubicz                 - przewodniczący

- Grażyna Świerczyńska      - członek

- Jerzy Laczek                  - członek

- Jacek Tabor                   - członek

§ 2

Komisja dokona klasyfikacji wytypowanych przez rady sołeckie posesji w oparciu
o Regulamin, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_20_2004.pdf)Zarządzenie nr 20 2004Małgorzata Mierzwa39 kB582015-06-16 14:14