ZARZĄDZENIE Nr 17

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody:

- 852-85212-6310                                                                                        4000

2. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zwiększa się wydatki:

- 852-85212-6060                                                                                        4000

2. Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_17_2004.pdf)Zarządzenie nr 17 2004Małgorzata Mierzwa80 kB562015-06-16 14:11