Urząd Gminy Inowłodz przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym obiekty świadczące usługi hotelarskie, że nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich: „hotel”, „pensjonat”, „kemping”, „dom wycieczkowy”, „schronisko młodzieżowe”, „schronisko” – podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).

Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów kategorii nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. Zaszeregowania obiektu hotelarskiego następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

Inne obiekty, w których przedsiębiorcy lub rolnik świadczą usługi hotelarskie, lecz nie podlegają zaszeregowaniu (kategoryzacji), należy zgłaszać do ewidencji urzędu gminy ze względu na miejsce położenia obiektu (niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej). Należy pamiętać, że ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich przedsiębiorców i rolników, którzy prowadzą (bez zgłoszenia) na terenie Gminy Inowłódz ww. usługi o niezwłoczne złożenie wniosku o wpis obiektu do ewidencji.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Zgodnie z art. 60§ 4 pkt. 2, 2a i 3 Kodeksu wykroczeń, kto świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji uprawnionych organów lub niezgodnie z decyzją, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, a także wbrew obowiązkowi, świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

 1. Sprawę załatwia Referat Organizacyjny, pokój nr 8;
 • tel. 44 710 12 34
 • e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dokumenty od wnioskodawcy:
  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
 • kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny
 • kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

           Informacje na temat opłat:

 • postępowanie nie podlega opłatom,
 • wydanie zaświadczenia o wpisie - 17 zł  (opłaty można dokonać w kasie urzędu gminy).

           Forma załatwienia: wpis do ewidencji.

           Przewidywany termin załatwienia: do 14 dni od daty otrzymania wniosku.


Uwagi !

 1. Na terenie Gminy Inowłódz ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Inowłódz.
 2. Dokumentację należy złożyć:
  • w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2 97-215 Inowłódz,
  • w Referacie Organizacyjnym, piętro pokój nr 8
  • lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do  Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowłódz o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, -
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.