RI.271.7.2022: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz”

 

  Termin składania ofert:  12.07.2022 r. do godziny 11:00

  Identyfikator postępowania (miniPortal): ca007724-466b-41d1-9e0d-9c5d8595e142

  Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-ed82da24-fb6f-11ec-9a86-f6f4c648a056

 

12.07.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 100.000,00 zł brutto.

 

 12.07.2022 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 26.07.2022 r.

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 17.08.2022 r.

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_o_zamowieniu - 2022BZP 00236980_01 z dnia 2022-07-04.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka121 kB282022-07-04 13:19
Pobierz plik (SWZ - INSPEKTOR_kanalizacja.pdf)SWZDorota Lisicka2760 kB242022-07-04 13:20
Pobierz plik (Załączniki_SWZ_1-8 ---- INSPEKTOR_kanalizacja.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 8)Dorota Lisicka1073 kB232022-07-04 13:20
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka399 kB182022-07-12 09:59
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - INSPEKTOR_kanalizacja.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka431 kB342022-07-12 15:44
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_oferty.pdf)Informacja_o_wyborze_oferty.pdfMarek Iskierka1239 kB122022-07-26 15:28
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyniku postępowania  nr 2022BZP 00308474_01 z dnia 2022-08-17.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka65 kB72022-08-17 13:43