RI.271.6.2022: Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach własnych działek w obrębie Spała – obszar dawnego PGR

   

   Termin składania ofert:  14.07.2022 r. do godziny 11:00

   Identyfikator postępowania (miniPortal): 4b530741-2673-40b9-b12e-7ab5a3393027

   Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-47bcf6b7-f785-11ec-9a86-f6f4c648a056

 

  14.07.2022 r.

  INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

  Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
  zamówienia kwotę: 295.000,00 brutto.

 

   15.07.2022 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

   22.07.2022 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

   10.08.2022 r.

  OGŁOSZENIE O WYNUIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_o_zamowieniu - 2022BZP 00230142_01 z dnia 2022-06-29.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka111 kB252022-06-29 13:10
Pobierz plik (SWZ - MELIORACJA_PGR-Spała.pdf)SWZDorota Lisicka1340 kB372022-06-29 13:10
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_1-4.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 4)Dorota Lisicka791 kB242022-06-29 13:11
Pobierz plik (OPZ - MELIORACJA_PGR-Spała.pdf)Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)Dorota Lisicka841 kB272022-06-29 13:12
Pobierz plik (Przedmiar robót - MELIORACJA_PGR-Spała.pdf)Przedmiar robótDorota Lisicka395 kB332022-06-29 13:12
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka401 kB232022-07-14 11:13
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert  - MELIORACJA_PGR-Spała.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka444 kB342022-07-15 12:29
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka512 kB162022-07-22 14:36
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyniku postępowania  nr 2022BZP 00299434_01 z dnia 2022-08-10.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka65 kB82022-08-10 09:15