RI.271.5.2022: Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz – Zakościele – Liciążna – Żądłowice

Termin składania ofert:  01.04.2022 r. do godziny 11:00

Identyfikator postępowania (miniPortal):99aa1670-6d60-4373-8ebf-f0875d97eb4f   

Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-2370cfaa-a55d-11ec-baa2-b6d934483bfb

 

 

30.03.2022 r.

MODYFIKACJA treści SWZ

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert:  08.04.2022 r. do godziny 11:00

 

 

05.04.2022 r.

ODPOWIEDZI na pytania

ZAŁĄCZNIKI do pisma

 

 

07.04.2022 r.

MODYFIKACJA treści SWZ

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert:  12.04.2022 r. do godziny 11:00

 

12.04.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 12.000.000,00 brutto.

 

12.04.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  

27.04.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

 07.06.2022 r.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI

 

 17.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

 24.06.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWNIA

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGŁOSZENIE - 2022BZP 00089282_01 z dnia 17-03-2022.pdf)OGŁOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka131 kB592022-03-17 12:11
Pobierz plik (SWZ - DROGA - PolskiLad.pdf)SWZDorota Lisicka1467 kB732022-03-17 12:11
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_1-9.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 9)Dorota Lisicka2159 kB492022-03-17 12:12
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_dokumentacja_projektowa.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (dokumentacja projektowa)Dorota Lisicka1880 kB652022-03-17 12:12
Pobierz plik (Specyfikacja droga Inowłódz.pdf)Specyfikacja droga Inowłódz.pdfDorota Lisicka462 kB532022-03-17 15:08
Pobierz plik (Projekt branża drogowa.zip)Projekt branża drogowa.zipDorota Lisicka7286 kB712022-03-17 15:09
Pobierz plik (Projekt branża sanitarna.zip)Projekt branża sanitarna.zipDorota Lisicka3097 kB412022-03-17 15:09
Pobierz plik (przedmiar.pdf)PrzedmiarDorota Lisicka111 kB672022-03-21 15:18
Pobierz plik (Rys 14.Profile poprzeczne droga Inowłódz - Żądłowice.pdf)Rys 14.Profile poprzeczne droga Inowłódz - Żądłowice.pdfDorota Lisicka575 kB482022-03-22 08:06
Pobierz plik (Rys 15.Profile poprzeczne droga Inowłódz - Żądłowice.pdf)Rys 15.Profile poprzeczne droga Inowłódz - Żądłowice.pdfDorota Lisicka697 kB452022-03-22 08:06
Pobierz plik (MODYFIKACJA treści SWZ z dnia 2022-03-30.pdf)MODYFIKACJA treści SWZ (terminy)Dorota Lisicka408 kB242022-03-30 15:55
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_o_zmianie_ogloszenia - 2022BZP 00104241_01 z dnia 2022-03-30.pdf)OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszeniaDorota Lisicka36 kB252022-03-30 15:55
Pobierz plik (odpowiedz_na_pytania - 05-04-2022.pdf)ODPOWIEDŹ na pytania - 05.04.2022 r.Dorota Lisicka488 kB362022-04-05 15:29
Pobierz plik (Projekt stałej organizacji ruchu.zip)Projekt stałej organizacji ruchuDorota Lisicka5305 kB352022-04-05 15:30
Pobierz plik (Projekt kanału technologicznego_cz_1.zip)Projekt kanału technologicznego_cz_1Dorota Lisicka12569 kB352022-04-05 15:31
Pobierz plik (Projekt kanału technologicznego_cz_2.zip)Projekt kanału technologicznego_cz_2Dorota Lisicka7439 kB292022-04-05 15:31
Pobierz plik (decyzja środowiskowa.pdf)Decyzja środowiskowaDorota Lisicka893 kB282022-04-05 15:32
Pobierz plik (MODYFIKACJA tresci SWZ z dnia 2022-04-07.pdf)MODYFIKACJA treści SWZ (terminy)Dorota Lisicka408 kB272022-04-07 09:04
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 00113025_01 z dnia 2022-04-07.pdf)OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszeniaDorota Lisicka36 kB242022-04-07 09:04
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka399 kB302022-04-12 11:35
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - DROGA - PolskiLad.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka428 kB622022-04-12 14:32
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_oferty - DROGA - PolskiLad.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka432 kB702022-04-27 15:15
Pobierz plik (uniewaznienie_czynnosci-KIO.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty ...Dorota Lisicka1083 kB342022-06-07 15:09
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka403 kB302022-06-17 12:25
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyniku postępowania nr  2022BZP 00223359_01 z dnia 2022-06-24.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka65 kB212022-06-24 13:23