RI.271.3.2022: Przebudowa boiska przyszkolnego przy PSP w Inowłodzu

 

Termin składania ofert:  07.03.2022 r. do godziny 11:00

Identyfikator postępowania (miniPortal):  4ce79a7d-1440-4442-9ef4-97e8e3f7b0cc  

Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-e4946cfe-90b7-11ec-9bc1-c2db95d08897

  

 

07.03.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 288.000,00 brutto.

07.03.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

14.03.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

14.03.2022 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGLOSZENIE_o_zamowieniu - 2022_BZP_00062408_01 z dnia 18-02-2022.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka128 kB292022-02-18 15:31
Pobierz plik (SWZ - BOISKO_Inowlodz.pdf)SWZDorota Lisicka1409 kB322022-02-18 15:31
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_1-8.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 8)Dorota Lisicka1044 kB272022-02-18 15:31
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ - dokumentacja_projektowa.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (dokumentacja projektowa)Dorota Lisicka6567 kB442022-02-18 15:32
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka1221 kB312022-03-07 11:15
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - BOISKO_Inowlodz.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka1240 kB582022-03-07 14:45
Pobierz plik (uniewaznienie - BOISKO_Inowlodz.pdf)Informacja o unieważnieniu postępowaniaDorota Lisicka337 kB222022-03-14 15:14
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyniku postępowania - 2022BZP 00085467_01.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka50 kB222022-03-14 20:34