Informujemy, iż uchwałą Rady Gminy Inowłódz Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana podyktowana jest zakończeniem dotychczasowej umowy z firmą, która odbierała odpady komunalne z terenu naszej gminy przez ostatnie dwa lata. W wyniku przetargu (ogłaszanego dwukrotnie) wyłoniona została najkorzystniejsza oferta, której warunki cenowe znacznie przewyższają dotychczasowe. Tym samym Rada Gminy zmuszona została do zwiększenia dotychczasowych stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców, zgodnie z zasadami prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowłódz.

Wysokość miesięcznej opłaty za jedna osobę zamieszkałą od 1 lutego 2019 roku wynosi:

11,00 zł - jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

22,00 zł - jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.  

 

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Informacje o zmianie stawek mieszkańcy otrzymają pisemnie (przez sołtysów lub pocztą). W przypadku nieotrzymania takiego zawiadomienia prosimy o naliczenie opłaty w/g nowych stawek i terminowe uiszczenie jej w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który pozostaje niezmieniony.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwała Rady Gminy nr IV.20.2018.pdf)uchwała Rady Gminy nr IV.20.2018.pdfEwa Kwaśkiewicz - Tomasik547 kB1412019-02-06 11:17