Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe przewodów w rurociągach osłonowych i na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Pilicy w m. Spała, gm. Inowłódz, pow. tomaszowski, woj. łódzkie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE.pdf)ZAWIADOMIENIE.pdfJulita Dorocińska454 kB222020-07-17 12:41