Adres: ul. Zamkowa 7

97-215 Inowłódz

tel: (44) 710-18-54

Dyrektor -  Agnieszka Ciołak