Zakład Usług Komunalnych w Inowłodzu został utworzony na mocy Uchwały
Nr XIV/100/99 Rady Gminy
...