ZARZĄDZENIE Nr 32

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

- 010-01012-2700                                                                          5 990,76

         - 801-80113-2030                                                                               977

- 852-85212-2010                                                                               2 578

- 852-85212-2010                                                                             82 267

- 852-85214-2030                                                                             53 587

- 852-85219-2010                                                                               2 154

- 852-85295-2030                                                                             12 900

- 900-90015-2010                                                                              9 146

    2.  Zmniejsza się dochody:

         - 852-85212-2010                                                                             45 499

         - 852-85212-2010                                                                               2 780

         - 852-85213-2010                                                                               3 873

         - 852-85214-2010                                                                               3 215

        

    3. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się wydatki:

         - 010-01012-4210                                                                          5 990,76

         - 801-80113-4210                                                                               977

- 852-85212-3110                                                                               2 578

- 852-85212-3110                                                                             82 267

- 852-85214-3110                                                                             53 587

         - 852-85219-4010                                                                               1 792

         - 852-85219-4110                                                                               318

         - 852-85219-4120                                                                                 44

         - 852-85295-3110                                                                             12 900

         - 900-90015-4260                                                                               9 146

    2.  Zmniejsza się wydatki:

         - 852-85212-3110                                                                             45 499

         - 852-85212-3110                                                                              2 780

         - 852-85213-4130                                                                               3 873

         - 852-85214-3110                                                                               3 215

        

    3.  Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_32_2004.pdf)Zarządzenie nr 32 2004Małgorzata Mierzwa53 kB932015-06-16 14:28