ZARZĄDZENIE Nr 27

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania

                  budżetu za I półrocze 2004 rok.

Na podstawie art. 135  ust. 1  ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014  z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Inowłódz sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 rok obejmując zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki.

§ 2

Wyżej wymienione sprawozdanie przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_27_2004.pdf)Zarządzenie nr 27 2004Małgorzata Mierzwa35 kB1022015-06-16 14:22