Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ENOTICES_GminaInowlodz-2014-131633-F02-PL.pdf)Kredyt długoterminowy 2014 Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dn. 07.10.2014 r.Małgorzata Mierzwa149 kB502015-07-08 12:50
Pobierz plik (opublikowane-2014-OJS195-345050-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dn. 10.10.2014 r.Małgorzata Mierzwa171 kB492015-07-08 12:51
Pobierz plik (SIWZ_kredyt_2014.pdf)Kredyt 2014 SIWZMałgorzata Mierzwa14128 kB542015-07-08 12:55
Pobierz plik (SIWZ_kredyt_2014_word.doc)SIWZ kredyt 2014 wordMałgorzata Mierzwa439 kB492015-07-08 12:56
Pobierz plik (ZALACZNIK_07_-_Rb-27S_Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodów_budżetowych_jednostki_samorządu_terytorialnego.pdf)Kredyt 2014 zał nr 7 do SIWZMałgorzata Mierzwa3985 kB532015-07-08 12:59
Pobierz plik (ZALACZNIK_08_-_Rb-28S_Sprawozdanie_z_wykonania_planu_wydatków_budżetowych_jednostki_samorządu_terytorialnego.pdf)Kredyt 2014 zał nr 8 do SIWZMałgorzata Mierzwa7405 kB562015-07-08 13:02
Pobierz plik (ZALACZNIK_09_-_Rb-N_Sprawozdanie_o_stanie_należności_oraz_wybranych_aktywów_finansowych.pdf)Kredyt 2014 zał nr 9 do SIWZMałgorzata Mierzwa738 kB532015-07-08 13:03
Pobierz plik (ZALACZNIK_10_-_Rb-Z_Sprawozdanie_zobowiązań_według_tytułów_dlużnych_oraz_poręczeń_i_gwarancji.pdf)Kredyt 2014 zał nr 10 do SIWZMałgorzata Mierzwa983 kB552015-07-08 13:04
Pobierz plik (ZALACZNIK_11_-_Rb-NDS_Sprawozdanie_o_nadwyżce_deficycie.pdf)Kredyt 2014 zał nr 11 do SIWZMałgorzata Mierzwa580 kB512015-07-08 13:05
Pobierz plik (ZALACZNIK_12_-_Rb-27S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodów_budżetowych_jednostki_samorządu_terytorialnego_2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 12 do SIWZMałgorzata Mierzwa3770 kB532015-07-08 13:07
Pobierz plik (ZALACZNIK_13_-_Rb-28S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_wydatków_budżetowych_jednostki_samorządu_terytorialnego.pdf)Kredyt 2014 zał nr 13 do SIWZMałgorzata Mierzwa7521 kB482015-07-08 13:09
Pobierz plik (ZALACZNIK_14_-_Rb-N_Kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_należności_oraz_wybranych_aktywów_finansowych.pdf)Kredyt 2014 zał nr 14 do SIWZMałgorzata Mierzwa668 kB492015-07-08 13:10
Pobierz plik (ZALACZNIK_15_-_Rb-Z_Kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiązań_według_tytułów_dłużnych_oraz_poręczeń_i_gwarancji.pdf)Kredyt 2014 zał nr 15 do SIWZMałgorzata Mierzwa789 kB522015-07-08 13:11
Pobierz plik (ZALACZNIK_16_-_Rb-NDS_Kwartalne_sprawozdanie_o_nadwyżce_deficycie.pdf)Kredyt 2014 zał nr 16 do SIWZMałgorzata Mierzwa777 kB512015-07-08 13:12
Pobierz plik (ZALACZNIK_17_-_Uchwała_w_sprawie_uchwalenia_budżetu_Gminy_30.01.2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 17 do SIWZMałgorzata Mierzwa7257 kB502015-07-08 13:14
Pobierz plik (ZALACZNIK_18_-_Uchwała_w_sprawie_zmian_budżetu_gminy.pdf)Kredyt 2014 zał nr 18 do SIWZMałgorzata Mierzwa1814 kB522015-07-08 13:15
Pobierz plik (ZALACZNIK_19_-_Uchwała_w_sprawie_uchwalenia_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_30.01.2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 19 do SIWZMałgorzata Mierzwa5685 kB492015-07-08 13:17
Pobierz plik (ZALACZNIK_20_-_Uchwała_w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy.pdf)Kredyt 2014 zał nr 20 do SIWZMałgorzata Mierzwa5346 kB512015-07-08 13:19
Pobierz plik (ZALACZNIK_21_-_Uchwała_w_sprawie_zaciągnięcia_kredytu_długoterminowego.pdf)Kredyt 2014 zał nr 21 do SIWZMałgorzata Mierzwa235 kB522015-07-08 13:20
Pobierz plik (ZALACZNIK_22_-_Uchwała_nr_V_82_2014_z_dnia_15_kwietnia_2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 22 do SIWZMałgorzata Mierzwa1618 kB502015-07-08 13:21
Pobierz plik (ZALACZNIK_23_-_Uchwała_w_sprawie_opinii_dot._spłaty_kredytu_długoterminowego.pdf)Kredyt 2014 zał nr 23 do SIWZMałgorzata Mierzwa1151 kB502015-07-08 13:22
Pobierz plik (ZALACZNIK_24_-_Uchwała_V_1_2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 24 do SIWZMałgorzata Mierzwa5196 kB502015-07-08 13:24
Pobierz plik (ZALACZNIK_25_-_Uchwała_V_2_2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 25 do SIWZMałgorzata Mierzwa3443 kB512015-07-08 13:26
Pobierz plik (ZALACZNIK_26_-_Uchwała_V_3_2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 26 do SIWZMałgorzata Mierzwa1631 kB502015-07-08 13:27
Pobierz plik (ZALACZNIK_27_-_Uchwała_V_68_2014.pdf)Kredyt 2014 zał nr 27 do SIWZMałgorzata Mierzwa1363 kB492015-07-08 13:28
Pobierz plik (ZALACZNIK_28_-_Zestawienie_kredytów_stan_na_30_września_2014.xls)Kredyt 2014 zał nr 28 do SIWZMałgorzata Mierzwa27 kB512015-07-08 13:29