RI.271.11.2022: Modernizacja drogi Inowłódz – Poświętne - etap II (postępowanie II)

Termin składania ofert:  06.09.2022 r. do godziny 11:00

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312543/01 z dnia 2022-08-19

 

Identyfikator postępowania (miniPortal): 447b8ca9-b7c1-4b11-a73c-ff2429ba123d

Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-3b7096b4-1fb1-11ed-b950-8227d40187e8

 

 30.08.2022 r.
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 545.000,00 brutto.

 

 06.09.2022 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 00312543_01 z dnia 2022-08-19.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka126 kB112022-08-19 14:41
Pobierz plik (SWZ - DROGA Poswietne etap II  - post_II.pdf)SWZDorota Lisicka1375 kB142022-08-19 14:41
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_1-8 - post_II.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 8)Dorota Lisicka1079 kB92022-08-19 14:41
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_dokumentacja_projektowa - post_II.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (dokumentacja projektowa)Dorota Lisicka11970 kB182022-08-19 14:42
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka411 kB92022-08-30 12:43
Pobierz plik (uniewaznienie - DROGA_Poswietne - II.pdf)Informacja o unieważnieniu postępowaniaDorota Lisicka355 kB112022-09-06 16:04
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyniku postępowania  nr  2022BZP 00336157_01 z dnia 2022-09-06.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka52 kB162022-09-06 16:29