RI.271.9.2022: Modernizacja drogi Inowłódz – Poświętne - etap II

 

Termin składania ofert:  08.08.2022 r. do godziny 11:00

Identyfikator postępowania (miniPortal): 616acd84-d6a9-49f7-a8c7-d5712f66afbb

Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-6f6e7b44-076b-11ed-9a86-f6f4c648a056

 

08.08.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 545.000,00 brutto.

 

08.08.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

12.08.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

17.08.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 00266918_01 z dnia 2022-07-19.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka127 kB302022-07-19 16:54
Pobierz plik (SWZ - DROGA Poswietne etap II.pdf)SWZDorota Lisicka1356 kB262022-07-19 16:54
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_1-8.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 8)Dorota Lisicka1076 kB192022-07-19 16:55
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_dokumentacja_projektowa.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (dokumentacja projektowa)Dorota Lisicka11970 kB332022-07-19 16:55
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka395 kB132022-08-08 11:12
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - DROGA_Poswietne.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka418 kB212022-08-08 15:07
Pobierz plik (uniewaznienie - DROGA_Poswietne.pdf)Informacja o unieważnieniu postępowaniaDorota Lisicka333 kB132022-08-12 15:26
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyniku postępowania  nr 2022BZP 00308281_01  z dnia 2022-08-17.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka53 kB82022-08-17 13:15