RI.271.4.2022: Przebudowa boiska przyszkolnego przy PSP w Inowłodzu - postępowanie II

Termin składania ofert:  30.03.2022 r. do godziny 10:00

Identyfikator postępowania (miniPortal): 6e233fe0-e2d9-4a3d-ba6c-e84b68fe1279

Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-416dc56e-a44e-11ec-baa2-b6d934483bfb

 

21.03.2022 r.

ODPOWIEDŹ na pytania (1)

 

22.03.2022 r.

ODPOWIEDŹ na pytania (2)

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia

 

 

28.03.2022 r.

ODPOWIEDŹ na pytania (3)

ZAŁĄCZNIK do pisma 

 

30.03.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 288.000,00 brutto.

 

 

30.03.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

10.05.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

 

 

03.06.2022 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

31.10.2022 r.

 OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OGLOSZENIE_o_zamowieniu - 2022_BZP_00086308_01 z dnia 15-03-2022.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka123 kB522022-03-15 14:32
Pobierz plik (SWZ - BOISKO_Inowlodz-II.pdf)SWZDorota Lisicka1596 kB632022-03-15 14:32
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ_1-8.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 8)Dorota Lisicka1063 kB382022-03-15 14:33
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ - dokumentacja_projektowa.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (dokumentacja projektowa)Dorota Lisicka13538 kB672022-03-15 14:34
Pobierz plik (Zalaczniki_SWZ - dokumentacja_projektowa - branże.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (dokumentacja projektowa - branże)Dorota Lisicka2690 kB522022-03-15 14:35
Pobierz plik (odpowiedz_21-03-2022.pdf)ODPOWIEDŹ na pytania (1)Dorota Lisicka400 kB392022-03-21 12:16
Pobierz plik (2-odpowiedz_22-03-2022.pdf)ODPOWIEDŹ na pytania (2)Dorota Lisicka507 kB332022-03-22 13:32
Pobierz plik (2-Zalacznik_7 - WYKAZ_robot - BOISKO_Inowlodz-II _ 22-03-2022.rtf)ZAŁĄCZNIK do pisma: ODPOWIEDŹ na pytania (2) - ZAŁĄCZNIK nr 7Dorota Lisicka850 kB242022-03-22 13:34
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2022BZP 00094123_01 z dnia 22-03-2022.pdf)OGLOSZENIE o zmianie ogłoszenia Dorota Lisicka38 kB312022-03-22 13:36
Pobierz plik (3-odpowiedz_28-03-2022.pdf)ODPOWIEDŹ na pytania (3)Dorota Lisicka498 kB262022-03-28 14:44
Pobierz plik (Załączniki_do_pisma-z_dn_28-03-2022.zip)ZAŁĄCZNIK do pisma: ODPOWIEDŹ na pytania (3)Dorota Lisicka4435 kB232022-03-28 14:46
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka403 kB382022-03-30 10:06
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - BOISKO_Inowlodz---II.pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka470 kB732022-03-30 12:54
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka524 kB422022-05-10 11:06
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 00192483_01 z dnia 2022-06-03.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka65 kB172022-06-03 09:27
Pobierz plik (Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022BZP 00417008_01 z dnia 2022-10-31.pdf)OGŁOSZENIE o wykonaniu umowyDorota Lisicka60 kB32022-10-31 10:04