RI.271.2.2022: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Inowłódz oraz jednostek organizacyjnych

Termin składania ofert:  14.02.2022 r. do godziny 11:00

Identyfikator postępowania (miniPortal):  4097901c-9977-48a1-84a3-4c56b307a932

Identyfikator postępowania (eZamówienia): ocds-148610-5f9508c2-84f1-11ec-83b1-bea871b78b5b

 

14.02.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 802.900,50 zł brutto.

  

14.02.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

17.02.2022 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

04.03.2022 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamowieniu nr 2022BZP 00046259_01 z dnia 2022-02-04.pdf)OGLOSZENIE o zamówieniuDorota Lisicka105 kB272022-02-04 12:03
Pobierz plik (SWZ - DOSTAWA-ENERGII_2022 (10 mies.).pdf)SWZDorota Lisicka648 kB392022-02-04 12:03
Pobierz plik (ZALACZNIKI do SWZ - RI_271_2_2022.zip)ZAŁĄCZNIKI do SWZ (nr 1 - 8)Dorota Lisicka166 kB292022-02-04 12:04
Pobierz plik (Kwota_zamawiajacego.pdf)Informacja o kwocie zamawiającegoDorota Lisicka394 kB232022-02-14 11:17
Pobierz plik (informacja_z_otwarcia_ofert - DOSTAWA-ENERGII_2022 (10 mies.).pdf)Informacja z otwarcia ofertDorota Lisicka397 kB382022-02-14 13:28
Pobierz plik (wynik - DOSTAWA-ENERGII_2022 (10 mies.).pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDorota Lisicka391 kB312022-02-17 13:12
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 2022BZP 00076517_01 z dnia 2022-03-04.pdf)OGŁOSZENIE o wyniku postępowaniaDorota Lisicka62 kB212022-03-04 15:16