Zgodnie z art. 42 ab Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (z późniejszymi zmianami) nadleśnictwo Spała informuje o planowanym dodatkowym polowaniu zbiorowym w obwodzie nr 200 OHZ Spała w dniach 5-7 grudnia 2019 oraz w dniu 21 grudnia 2019. Polowania odbywać się bedą w godzinach od 7:00 do 16:00.