Zgodnie z art. 42 a,b Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie ( z późn. zmianami) Nadleśnictwo Spała informuje o planowanym polowaniu zbiorowym w dniach 25-26-27 stycznia w obwodzie hodowlanym OHZ Spała na terenie leśnictw: Borki, Jasień, Czółna, Wielka Wola, Żądłowice. Polowanie będzie się odbywać w godzinach od 8:00 do 15:00.

Nadleśnictwo Spała

Nadleśniczy Jacek Wójtowicz