Nadleśnictwo Spała informuje o planowanym polowaniu zbiorowym w dniu 15 grudnia 2018r. obejmującym tereny sołectw: Liciążna, Żądłowice, Zakościele, Inowłódz, Poświętne, Królowa Wola, Konewka, Spała, Teofilów. Polowanie odbędzie się w godzinach 7:00 do 16:00.