Wójt Gminy Inowłódz informuje o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i budowlanych w dniu 20.07.2019r. w godzinach 9:00 - 14:00 w miejscowości Zakościele przy oczyszczalni ścieków dla wszystkich mieszkańców stałych i sezonowych, którzy mają uregulowane płatności za odpady.