Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyciąg_z_obwieszczenia_Komisarza_Wyborczego_wyniki_wyborów_rada_gminy_2014.pdf)Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego wyniki wyborów rada gminy 2014Małgorzata Mierzwa115 kB1662015-05-26 21:27
Pobierz plik (Wyciag_z_obwieszczenia_Komisarza_Wyborczego_w_Łodzi_wyniki_wyborów_wójt_2014.pdf)Wyciag z obwieszczenia Komisarza Wyborczego wyniki wyborów wójt 2014Małgorzata Mierzwa133 kB1572015-05-26 21:28
Pobierz plik (Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Piotrkowie_trybunalskim.pdf)SPRAWOZDANIA KOMITETÓW WYBORCZYCH Komunikat komisarza Wyborczego z 15 grudnia 2014 r.Małgorzata Mierzwa546 kB1442015-05-26 21:29
Pobierz plik (Rozporządzenie_Ministra_Finansów__z_dnia_19_września_2011_r._w_sprawie_sprawozdania_finansowego_komitetu_wyborczego.pdf)SPRAWOZDANIA KOMITETÓW WYBORCZYCH Rozporządzenie MF z 19 09 2011 w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczegoMałgorzata Mierzwa258 kB1402015-05-26 21:30
Pobierz plik (sprawozdanie_finansowe_komitetu_wyborczego.rtf)SPRAWOZDANIA KOMITETÓW WYBORCZYCH Wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczegoMałgorzata Mierzwa251 kB1542015-05-26 21:30
Pobierz plik (Rozporządzenie_Ministra_Finansów.pdf)SPRAWOZDANIA KOMITETÓW WYBORCZYCH Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowegoMałgorzata Mierzwa391 kB1572015-05-26 21:31
Pobierz plik (Łączne_sprawozdanie_finansowe.rtf)SPRAWOZDANIA KOMITETÓW WYBORCZYCH Wzór łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczegoMałgorzata Mierzwa132 kB1512015-05-26 21:32
Pobierz plik (PROTOKÓŁ_WYNIKÓW_GŁOSOWANIA_I_WYNIKÓW_WYBORÓW_WÓJTA_GMINY_INOWŁÓDZ.pdf)KOMUNIKATY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYNIKI WYBORÓW W GMINIE INOWŁÓDZ PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ Małgorzata Mierzwa171 kB1752015-05-26 21:33
Pobierz plik (PROTOKÓŁ_Z_WYBORÓW_do__RADY_GMINY_INOWŁÓDZ.pdf)KOMUNIKATY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYNIKI WYBORÓW W GMINIE INOWŁÓDZ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY INOWŁÓDZMałgorzata Mierzwa835 kB1802015-05-26 21:34
Pobierz plik (obw_2.pdf)Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Inowłodzu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy InowłódzMałgorzata Mierzwa250 kB1522015-05-26 21:35
Pobierz plik (obwieszczenie_wojt_gkw.pdf)Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Inowłodzu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtaMałgorzata Mierzwa109 kB1402015-05-26 21:35
Pobierz plik (Uchwała_Nr_5_2014_GWW_obwody.pdf)Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Inowłodzu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Małgorzata Mierzwa1295 kB1662015-05-26 21:36
Pobierz plik (Uchwała_GKW_w_Inowłodzu_w_sprawie_przyznania_numerów_listom.pdf)Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych wyborców do Rady Gminy inowłódz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.Małgorzata Mierzwa316 kB1422015-05-26 21:36
Pobierz plik (Uchwała_nr_3_2014_GKW_pełnomocnik_ds_informatyki.pdf)Uchwała GKW pełnomocnik ds. informatykiMałgorzata Mierzwa1018 kB1422015-05-26 21:37
Pobierz plik (Informacja_Wójta_Gminy_Inowłódz_losowanie_OKW.pdf) INFORMACJA WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ Informacja Wójta Gminy Inowłódz z dnia 17 października 2014 r. o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczychMałgorzata Mierzwa221 kB1512015-05-26 21:38
Pobierz plik (obwieszczenie_o_obwodach(2).pdf)Obwieszczenie Wójta Gminy Inowłódz z dnia 8 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychMałgorzata Mierzwa655 kB1512015-05-26 21:39
Pobierz plik (Kodeks_wyborczy.pdf)1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczyMałgorzata Mierzwa1023 kB1442015-05-26 21:39
Pobierz plik (Rozporządzenie_o_zarządzeniu_wyborów.pdf)2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastMałgorzata Mierzwa767 kB1402015-05-26 21:40
Pobierz plik (Uchwała_Rady_Gminy_Inowłódz_w_sprawie_podziału_Gminy_na_okręgi_wyborcze.pdf)3. Uchwała Nr XLVI/267/2014 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Gminy Inowłódz z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy inowłódz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymMałgorzata Mierzwa641 kB1392015-05-26 21:40
Pobierz plik (Informacja_o_tworzeniu_komitetów_wyborczych.doc)4. Zgłoszenia komitetów: Informacja o tworzeniu komitetów wyborczychMałgorzata Mierzwa169 kB1402015-05-26 21:41
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_Zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborcówzamierzającego_agłaszać_kandydatów_tylko_w_jednej_gminie_niebędącej_miastem_na_prawachpowiatu.doc)Załącznik_nr_1Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydytatów (...)Małgorzata Mierzwa92 kB1392015-05-26 21:42
Pobierz plik (Załącznik_nr_2Oświadczenie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborców_zamierzającego_zgłaszać_kandydatów_tylko_w_jednej_gminie_niebędącej_miastem_na_prawach_powiatu.doc)Załącznik nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydadatów (..)Małgorzata Mierzwa87 kB1372015-05-26 21:43
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_Oświadczenie_pełnomocnika_wyborczego_komitetu_wyborczego_wyborców_który_zamierza_zgłosić_kandydatów_tylko_w_jednej_gminie_niebędącej_miastem_na_prawach_powiatu.doc)Załącznik nr 3 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców który zamierza (...)Małgorzata Mierzwa38 kB1412015-05-26 21:44
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborców_zamierzającegoizgłaszać_kandydatów_tylko_w_jednym_województwie.doc)Załącznik nr 4 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać (...)Małgorzata Mierzwa112 kB1332015-05-26 21:45
Pobierz plik (Załącznik_nr_6_Oświadczenie_pełnomocnika_wyborczego.doc)Załącznik nr 6 Oświadczenie pełnomocnika wyborczegoMałgorzata Mierzwa36 kB1372015-05-26 21:46
Pobierz plik (Załącznik_nr_7_Oświadczenie_pełnomocnika_finansowego.doc)Załącznik nr 7 Oświadczenie pełnomocnika finansowegoMałgorzata Mierzwa37 kB1392015-05-26 21:47
Pobierz plik (Załącznik_nr_8_Wykaz_obywateli_popierającychutworzenie_komitetu_wyborczego_wyborców.doc)Załącznik nr 8 Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborcówMałgorzata Mierzwa41 kB1372015-05-26 21:47
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_list_gmina.doc)5. Zgłoszenia radnych: Informacja o zgłaszaniu list gminaMałgorzata Mierzwa94 kB1462015-05-26 21:48
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_list_gmina_Załącznik_nr_1.doc)Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik nr 1Małgorzata Mierzwa69 kB1452015-05-26 21:49
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_list_gmina_Załącznik_nr_2.doc)Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik nr 2Małgorzata Mierzwa43 kB1452015-05-26 21:50
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_list_gmina_Załącznik_nr_3.doc)Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik nr 3Małgorzata Mierzwa56 kB1452015-05-26 21:51
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_list_gmina_Załącznik_nr_4doc.doc)Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik nr 4Małgorzata Mierzwa43 kB1412015-05-26 21:51
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_list_gmina_Załącznik_nr_5.doc)Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik nr 5Małgorzata Mierzwa25 kB1402015-05-26 21:52
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_list_gmina_Załącznik_nr_6.doc)Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik nr 6Małgorzata Mierzwa42 kB1442015-05-26 21:53
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_kandydatów_wójt.doc)6. Zgłoszenia wójt: Informacja o zgłaszaniu kandydatówMałgorzata Mierzwa86 kB1392015-05-26 21:54
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_kandydatów_na_wójta_Załącznik_nr_1.doc)Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik nr 1Małgorzata Mierzwa70 kB1402015-05-26 21:55
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_kandydatów_na_wójta_Załącznik_nr2.doc)Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik nr 2Małgorzata Mierzwa55 kB1402015-05-26 21:55
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_kandydatów_na_wójta_Załącznik_nr_3.doc)Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik nr 3Małgorzata Mierzwa43 kB1342015-05-26 21:56
Pobierz plik (Informacja_o_zgłaszaniu_kandydatów_na_wójta_Załącznik_nr_4.doc)Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik nr 4Małgorzata Mierzwa25 kB1342015-05-26 21:57
Pobierz plik (powołanie_komisji_uchwała_2014.doc) 7. Uchwała - zgłoszenie: Gminna Komisja Wyborcza i Obwodowe Komisje Wyborcze: Powołanie komisji uchwałaMałgorzata Mierzwa81 kB1392015-05-26 21:58
Pobierz plik (powołanie_komisji_uchwała_załącznik_nr_1_2014.doc)Powołanie komisji uchwała załącznik nr 1Małgorzata Mierzwa88 kB1372015-05-26 21:59
Pobierz plik (powołanie_komisji_załącznik_nr_2_2014.doc)Powołanie komisji załącznik nr 2Małgorzata Mierzwa102 kB1302015-05-26 22:00
Pobierz plik (obwieszczenie_o_okręgach_Gmina_Inowłódz.pdf) 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Inowłódz z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej:Małgorzata Mierzwa139 kB1352015-05-26 22:01
Pobierz plik (Wykaz_zarejestrowanych_komitetów_PKW.pdf)9. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi:Małgorzata Mierzwa174 kB1332015-05-26 22:01
Pobierz plik (Wykaz_zarejestrowanych_komitetów_Piotrków_Tryb.pdf)10. Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnychMałgorzata Mierzwa527 kB1242015-05-26 22:02
Pobierz plik (wyjaśnienia_PKW_w_sprawie_członkostwa_w_komisjach_wyborczych.pdf)11. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczychMałgorzata Mierzwa991 kB1522015-05-26 22:02
Pobierz plik (Jak_zostać_członkiem_obwodowej_komisji_wyborczej.pdf)12. Informacja o tym, jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczejMałgorzata Mierzwa992 kB1482015-05-26 22:03