Rada Gminy Inowłódz

 Nazwisko i imię

Pełniona funkcja 

Bilska Jolanta

Radna,

Chachuła Wacław

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Gawęda Piotr

Radny,

Kamiński Piotr Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy,Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Łon Arkadiusz

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Niemiec Zbigniew

Radny, 

Olas Mirosława

Radna, 

Pawłowski Robert 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Rodakowski Roman

Radny, 

Rozwadowski Sławomir

Radny, 

Wilkowiecki Janusz

Radny.

 

 

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

środa od godz. 15.30 do 17.00