Rada Gminy Inowłódz

 

Nazwisko i imię

 

 

 

Pełniona funkcja 

Baran Jacek

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Baranowska Danuta 

Radna,

Chachuła Wacław

Radny

Gawęda Piotr

Radny

Kamiński Piotr Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy,Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna 

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Mochola Małgorzata 

Radna 

Niemiec Zbigniew 

Radny 

Pawłowski Robert 

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Seliga Marian 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Stanisławski Jerzy

 

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Witek Janina 

Radna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

środa od godz. 15.00 do 17.00