Rada Gminy Inowłódz

Nazwisko i imię

 

Pełniona funkcja

 

Baran Jacek

 

Radny

 

Baranowska Danuta

 

Radna

 

Dziubałtowska – Chachuła Barbara

 

Radna, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 

Fijałkowski Tadeusz

 

Radny

 

Gawęda Piotr

 

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

 

Kamińska Krystyna

 

Radna

 

Kamiński Piotr

 

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

Kosiacki Robert

 

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Leszczyński Marek

 

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

 

Miziak Marek

 

Radny

 

Pawłowski Robert

 

Radny

 

Rodakowski Roman

 

Radny

 

Seliga Marian

 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

 

Stanisławski Jerzy

 

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

 

Tomczyk Ryszard

 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

 

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

środa od godz. 15.00 do 17.00

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Kosiacki Robert - Przewodniczący Komisji, 
Pawłowski Robert - Członek,
Gawęda Piotr - Członek, 
Roman Rodakowski - Członek, 
Fijałkowski Tadeusz - Członek

 

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Stanisławski Jerzy - Przewodniczący Komisji,
Baran Jacek - Członek,
Dziubałtowska - Chachuła Barbara - Członek,
Pawłowski Robert - Członek,
Tomczyk Ryszard - Członek

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Dziubałtowska - Chachuła Barbara - Przewodnicząca Komisji, 
Miziak Marek - Członek,
Kamińska Krystyna - Członek, 
Stanisławski Jerzy - Członek,
Rodakowski Roman - Członek

 


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Gawęda Piotr - Przewodniczący Komisji,
Baran Jacek - Członek,
Fijałkowski Tadeusz - Członek 
Kamiński Piotr - Członek,

Seliga Marian - Członek,
Baranowska Danuta - Członek

 

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji,
Leszczyński Marek - Członek, 
Kosiacki Robert - Członek,
Baranowska Danuta - Członek,
Miziak Marek - Członek,
Kamińska Krystyna - Członek