Rada Gminy Inowłódz

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Arkusiński Marek       

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Baranowska Danuta

Radna, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Inowłódz

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Cisowski Tadeusz    

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Dziubałtowska-Chachuła Barbara

Radna

Gawęda Piotr

Radny

Goska Józef

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Leszczyński Marek

Radny

Maciejczyk Ryszard  

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Matusiak Henryk        

Radny

Prymas Zbigniew

Radny

Rodakowski Roman

Radny, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Świderek Jan 

Radny

Tomczyk Ryszard

Radny

Warczyk Zygmunt

Radny

Zięba Julian

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

Skład komisji:

Komisja Rewizyjna:

Arkusiński Marek - Przewodniczący Komisji,

Dziubałtowska-Chachuła Barbara - Członek,

Warczyk Zygmunt - Członek, 

Gawęda Piotr  - Członek, 

Matusiak Henryk  - Członek, 

Świderek Jan - Członek

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Rodakowski Roman - Przewodniczący Komisji,

Dziubałtowska-Chachuła Barbara - Członek,

Arkusiński Marek - Członek,

Leszczyński Marek - Członek,

Goska Józef - Członek

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Zięba Julian - Przewodnicząca Komisji,

Prymas Zbigniew - Członek,

Cisowski Tadeusz - Członek, 

Gawęda Piotr - Członek,

Goska Józef - Członek,

Maciejczyk Henryk - Członek


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Baranowska Danuta - Przewodniczący Komisji,

Maciejczyk Ryszard - Członek,

Warczyk Zygmunt - Członek 

Tomczyk Ryszard - Członek,

Matusiak Henryk - Członek

           

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury i Ochrony Środowiska:

Leszczyński Marek - Przewodniczący Komisji,

Zięba Julian - Członek, 

Świderek Jan - Członek,

Prymas Zbigniew - Członek,

Tomczyk Ryszard - Członek,

Baranowska Danuta - Członek